احسان فرمانی در اردبیل دستگیر شده است.

پنجشنبه دهم اسفند1385

بنا به گزارشاتی احسان فرمانی شهروند اردبیلی که در آستانه روز جهانی زبان مادری در اردبیل بازداشت شده بود پس از روزها بازجویی در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات این شهر به زندان مرکزی اردبیل انتقال یافته است. فرمانی هم اکنون در بند جوانان زندان اردبیل در بازداشت موقت بسر می برد.

تاکنون از اتهامات وارده بر وی خبری در دست نیست.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed