بهروز علیزاده پس از تحمل ۱۴ ماه حبس آزاد شد

به گزارش خبرنگار ساوالان سسی، بهروز علیزاده فعال حرکت ملی آذربایجان که به اتهام تبلیغ علیه نظام - معاونت در اخلال و تشویش اذهان عمومی بازداشت و طی دو حکم مختلف به 16 ماه حبس محکوم شده بود، عصر گذشته از زندان اردبیل آزاد شد.

بهروز علیزاده جوان 19 ساله آذربایجانی می باشد که به خاطر فعالیتهای مدنی خویش از آخرین روزهای سال گذشته بیش از4بار دستگیر ,زندانی و طی دو حکم مختلف به 16 ماه حبس محکوم شده است قابل ذکر است پدر بهروز علیزاده 4 سال پيش در اثر جراحات و آسیبهای سلاحهاي شيميائي حاصل از جنگ ايران و عراق شهید شده است و اكنون سرپرستي مادر پير و خانواده یر عهده بهروز می باشد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed