عباس لسانی در دادگاه

چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۸۵

ظهرامروز چهارم مردادماه عباس لسانی در مقابل قاضی خدادادی معاون دادستان دادگاه انقلاب اردبیل قرار گرفت و آخرین جلسه بازپرسی وی به پایان رسید.

لسانی در دفاعیه خود هیچکدام از اتهامات را قبول نکرد و از مردم اردبیل خواست اگر هر کدام فیلمی از تظاهرات اردبیل دارند به خانواده اش بدهند تا در دادگاه ارائه شود.وی گفت آن فیلمها حقانیت مرا ثابت خواهند کرد.لسانی گفت: من در تظاهرات ضمن بیان خواسته های مردم آذربایجان کرارا مردم را به آرامش دعوت کردم و بنابراین نه تنها مسئولیتی در مورد آنچه در اتهامات ذکر شده ندارم بلکه من همیشه در جهت مخالف آنچه ادعا دارند سخن گفته و عمل کرده ام.من هرگز به عملکرد غیر مدنی معتقد نبوده و نیستم.

قاضی خدادادی همچنین از تبدیل قرار بازداشت لسانی خودداری کرد و دوباره وی را راهی زندان اردبیل کرد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed