صدور حکم های غیر معقول برای فعالین حرکت ملی آذربايجان در اردبیل

جمعه یکم دی 1385

حکمهای چندی از فعالین هویت طلب تورک، به بهانه شرکت در تظاهرات مردم اردبیل، متعاقب سلسله اعتراضات خرداد ماه آذربایجان:

1- مصطفی نظر کرده..... 6 ماه زندان تعزیری، 50 ضربه شلاق، 300.000 تومان جریمه نقدی
2- ودود سعادتی..... 6 ماه زندان(تعلیقی یا تعزیری بودن ان مشخص نیست)، 50 ضربه شلاق، 300.00 تومان جریمه نقدی
3- پرویز آقازاده، تحمل 50 ضربه شلاق.
4- رامین دیسناد(19 ساله)..... یک سال زندان تعزیری
5- آصف ابراهیم زاده به ۴ ماه حبس، ۳۰۰۰۰۰۰ریال جزای نقدی و ۵۰ضربه شلاق
6- حسن الماسی به ۷۰۰۰۰۰۰۰(هفتاد میلیون ریال)جزایای نقدی
7- حبس و تبعید براي عباس لساني 18 ماه حبس / 3 سال اقامت اجباری در طبس و 50 ضربه شلاق
8- رحیم رضائی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.( آقای رضائی جانباز 45 درصد جنگ ایران و عراق است.)
9-- رضا تدین ، چهار ماه و یک روز زندان و 40 ضربه شلاق
10- مظاهر معالی ، سه ماه و یک روز زندان و 40 ضربه شلاق
11 -رحیم خدادادی ، سه ماه و یک روز زندان و 40 ضربه شلاق
12- جلال تقوی ، سه ماه و یک روز زندان و 40 ضربه شلاق
13- حسن بالا زاده (نوجوان 16 ساله)…… 3 ماه زندان تعزیری و 50 ضربه شلاق به جرم تخریب اموال عمومی و حمله به مامور اطلاعات و شکستن دوربین وی
14- بهمن افغان فرزند بایرام علی، 20 ساله، دانشجو…… 6 ماه زندان تعزیری و 3 میلیون ریال جزای نقدی و 40 ضربه شلاق
15 -قاسم غریبی فرزند عباس، 20 ساله…… 10 میلیون ریال جزای نقدی و 40 ضربه شلاق16- بهروز علیزاده فرزند مهدی / 19 ساله........10 ماه حبس تعزیری و تحمل پنجاه ضربه شلاق
17- اکبر خوب ، در دادگاه انقلاب اردبیل به 50 ضربه شلاق و 300000 تومان جریمه نقدی محکوم شد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed