رضا عباسی احضار شد

بر اساس اخبار رسیده از زنجان رضا عباسی فعال حرکت ملی آذربایجان در زنجان که پس از تحمل یک سال زندان خرداد ماه امسال از زندان زنجان آزاد شده بود دوباره احضار شده است.

عباسی به دوستانش گفته است که حدود یک هفته پیش نیروی انتظامی زنجان وی را احضار واز وی تعهد گرفته است تا در مراسم روز بابک در قلعه بابک حضور نیابد.همچنین عباسی از احضار کتبی خود توسط دایره اجرای احکام دادگستری استان زنجان در روزچهارشنبه ۶ تیر ماه خبر داده است.

وی ششم تیرماه ۸۵ مقارن با مراسم قلعه بابک توسط اداره کل اطلاعات زنجان بازداشت و به یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده بود که پس از تحمل یازده ماه حبس آزاد شد.وی عضو هیات موسس کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان وعضو شاخه زنجان سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم)است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed