اسدی به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده است

پنجشنبه بیست و دوم تیر 1385

بر اساس اخبار دریافتی ودود اسدی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل اواخر هفته گذشته از زندان این شهر به اداره کل اطلاعات تبریز منتقل شده است.ا

سدی از روز ششم خردادماه گذشته دستگیر و بدون اینکه تفهیم اتهام شود در زندان بود.وی از زمان انتقال به تبریز اجازه تماس با خانواده اش را نداشته است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed