احضار فعالان حرکت ملی آذربایجان به دادگاه انقلاب اورمیه

اورمو نيوز(۲ تير ۱۳۸۶): خبرهای رسيده از اورميه حاكی از آن است كه تعداد زيادی از بازداشت شدگان اعتراضات اول خرداد ماه ۸۶ از جمله وحید بهادری كه در نیمه دوم خرداد با وثيقه های سنگين آزاد شده بودند، جهت رسيدگی به پرونده های آنان به دادگاه انقلاب اورميه احضار شده اند. در اين خبر آمده است كه وقت رسيدگي به پرونده اين بازداشت شدگان تماماً از اول تير ماه و عموما در شعبه يك دادگاه انقلاب اورميه به رياست قاضی درويشی آغاز مي شود. به نظر می رسد تعيين وقت رسيدگی به پرونده اين بازداشت شدگان در تير ماه بی ارتباط با نزديكی روز مراسم قلعه بابك نیست.

لازم به ذکر است، همیشه قبل از مراسمهای ملی آذربایجانیها که کنگره قلعه بابک از مشهورترین این مراسمهاست عده زیادی از فعالين سیاسی در شهرهای آذربايجان از سوی مقامات امنيتی احضار و بازداشت می شوند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed