جوانان اردبیلی، به زندان، شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند

سه شنبه هفدهم مرداد1385

به گزارش سانیوز بر اساس آراء قضات محاکم اردبیل، سه تن از فعالین هویت طلب تورک، به بهانه شرکت در تظاهرات مردم اردبیل، متعاقب سلسله اعتراضات آذربایجان در 50 شهر تورک نشین، به احکام ذیل محکوم شدند:

1- مصطفی نظر کرده..... 6 ماه زندان تعزیری، 50 ضربه شلاق، 300.000 تومان جریمه نقدی2- ودود سعادتی..... 6 ماه زندان(تعلیقی یا تعزیری بودن ان مشخص نیست)، 50 ضربه شلاق، 300.00 تومان جریمه نقدی4- رامین دیسناد(19 ساله)..... یک سال زندان تعزیری

همچنین 14 تن از هویت طلبان اردبیلی که در جریان اعتراضات و تظاهرات مذکور این شهر در ششم خرداد ماه گذشته بازداشت شده و هفته ها در زندان مانده بودند اخیرا به دادگاه انقلاب این شهر احضار شده اند.اسامی عبارت است از:

1- رحیم غلامی 2- حسین سببی 3- مهدی محمد پور ۴- قاسم غریبی 5- حسین خیاطی 6- عدالت عباسی 7- عسکر اکبرزاده 8- ودود اسدی 9- علی بابائی 10- حامد اسماعیلی 11- مسلم اکبرزاده 12- فرید عبدالعلی زاده13 - صالح درگاهی

یاد آوری می شود که در حال حاضر عباس لسانی و علیرضا یوسفی -که قرار بود چند روز پیش آزاد شوند- همچنان در زندان اردبیل به سر می برند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed