ماهنامه دیلماج توقیف شد

شنبه بیست و یکم مهر 1386

سایت زنستان: ماهنامه دیلماج، ماهنامه ای که در تبریز منتشر می شود، توقیف شد. به گفته فعالان اجتماعی تبریز هیچ دلیل مشخصی برای جلوگیری از انتشار دیلماج اعلام نشده و این حکم که به امضای دبیر هیات نظارت بر مطبوعات رسیده، ظاهراً در یک جلسه‌ی دربسته اتخاذ شده است.

ابلاغیه‌ی رسمی این حکم نیز به رغم نبود سابقه‌ی قبلی برای لغو پروانه و حذف غیرموجه مرحله‌ی تفهیم موارد تخلف و فرصت پاسخگوئی (موضوع ماده ۳۴ آئین نامه‌ی اجرائی قانون مطبوعات) که لاجرم منجر به حذف فرجه‌ی زمانی برای نافذ بودن شده ،به صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه، آقای مهندس علیرضا صرافی ارائه شده‌است.

تاکنون تنها پنج ایراد به دفتر این نشریه از طرف اداره ارشاد اسلامی رسیده که یک مورد آن مربوط به شماره ۱۷ (ویژه نامه زبان مادری) و چهار مورد دیگر مربوط به شماره های ۱۴ و ۳۰ ـ ۳۱ (ویژه نامه های زنان) بود که قبلا پاسخ مقتضی به موارد مطروحه کتبا ارائه شده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed