پرونده عباس لسانی به دادگاه عمومي جزايي ارجاع شد

چهارشنبه پانزدهم شهریور 1385

پرونده عباس لساني، يكي از بازداشت‌‏شدگان حوادث خرداد ماه استان اردبيل به شعبه 105 عمومي جزايي استان اردبيل ارجاع شد.

محمدرضا فقيهي، وكيل مدافع لساني در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با اعلام اين مطلب، اتهام موكلش را تحريك مردم به شورش و تخريب اماكن عمومي و معاونت در تخريب و احتراق عنوان كرد و گفت: صبح امروز در شعبه مزبور حاضر و به مطالعه پرونده موكلم پرداختم كه قاضي پرونده دستور تعيين وقت رسيدگي را صادر كرده و قرار است وقت رسيدگي به ما اعلام شود.

وي با بيان اينكه موكلش در حوادث خرداد ماه اردبيل دستگير شد، گفت: تاكنون قرار بازداشت لساني تبديل نشده و وي همچنان در زندان به‌‏سر مي‌‏برد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed