جریمه و زندان برای دو فعال اردبیلی

پنجشنبه نوزدهم مرداد 1385

سانیوز:براساس خبر رسیده به وبلاگ سانیوز آصف ابراهیم زاده از فعالین حرکت ملی آذربایجان در شهر اردبیل به ۴ ماه حبس، ۳۰۰۰۰۰۰ریال جزای نقدی و ۵۰ضربه شلاق محکوم شده است.

در حکم دیگری از سوی دادگاه انقلاب این شهر حسن الماسی به ۷۰۰۰۰۰۰۰(هفتاد میلیون ریال)جزایای نقدی محکوم گردیده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed