نامه سرگشاده یک فعال حقوق بشر و جنبش دانشجوئی آذربایجان خطاب به شیرین عبادی و اکبر گنجی


روزهای اخیر شاهد گسترش بازداشت و آزار و اذیت فعالان ملی گرای آذربایجان هستیم. فعالانی که با اتخاذ مشی مدنی جهت احقاق حقوق اولیه و انسانی ملت آذربایجان، مصرح در تمامی قوانین شناخته شده بین المللی مبارزه می کنند. همه این فعالان بدور از هر گونه خشونت خواهان برچیده شدن مظاهر تبعیض زبانی از جامعه چند ملیتی ایران بوده و بر اساس اصل مورد قبول، روشن و شناخته شده حق تعیین سرنوشت ملی خواهان شرکت مستقیم در سرنوشت سیاسی و ملی خود می باشند. عمده بازداشت شدگان فعالان فرهنگی، دانشجوئی، دانش آموزی و روزنامه نگاران می باشند. این افراد به بهانه واهی اقدام علیه امنیت ملی و یا تجزیه طلبی دستگیر و بدون داشتن وکیل محاکمه شده و ماهها در سلولهای انفرادی برای اخذ اعترافات تلویزیونی تحت فشار و شکنجه بازجویان وزارت اطلاعات قرار دمی گیرند.

خانم شیرین عبادی و آقای اکبر گنجی

فعالان دانشجوئی و جامعه روشنفکری آذربایجان بسیار علاقمند هستند بدانند در تعریف شما از بشر و حقوق آن، انسان ترک آذربایجانی چه جایگاهی دارد؟

آیا اصولا شما دو نفر که بعنوان مدافعان حقوق بشر در دنیا شناخته شده اید- بطوریکه خانم عبادی جایزه نوبل و آقای گنجی چندین جایزه از موسسات بین المللی بخاطر دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان گرفته است- فعالان آذربایجانی را فارغ از اندیشه سیاسی شان بعنوان انسانی که دارای حق و حقوق است، قبول دارید یا نه؟

آقای گنجی و خانم عبادی

بنده بعنوان یک فعال دانشجوئی و حقوق بشر بارها از رسانه های گروهی دفاع شما از زندانیان سیاسی جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجوئی فارس و یا همان انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم و ...را شاهد بوده ام ولی تا بحال در جایی از شما نقل قولی در ارتباط با زندانیان سیاسی آذربایجان نشنیده ام.

آیا شما خبر دارید که سعید متین پور بیش از دویست روز است که در سلول انفرادی برای اعترافات تلویزیونی تحت شکنجه است؟ و آیا خبر دارید که برادر ایشان علیرضا متین پور بجرم خبررسانی در خصوص برادرش دستگیر شده است؟

آیا شما خبر دارید در حالیکه بهروز صفری در زندان بوده و همسرش لیلا حیدری نیز زمانیکه برای ملاقات همسرش رفته بود دستگیر شده و اینک هر دور در زندان هستند؟

آیا شما خبر دارید که صالح کامرانی وکیل پایه یک دادگستری بجرم دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان خود اینک در بند 209 زندان اوین محبوس است؟

آیا شما اطلاع دارید که تا یکماه دیگر همسر یعقوب سالکی نیا روزنامه نگار فعال آذربایجانی در حالی اولین پسر خود را بدنیا خواهد آورد که پدرش در کنارش نخواهد بود؟

آیا شما خبر دارید که میرقاسم سیدین زاده آرامترین فرد در مجموعه جنبش دانشجوئی آذربایجان الان در اوین است؟

آیا شما خبر دارید که چندین دانشجوی آذربایجانی از دانشگاه اخراج و روانه زندان شده است؟

آیا خبر دارید که محمد رضا عوض پور دانش آموز تبریزی تنها بجرم نوشتن شعار من ترک هستم به زندان رفته و از پاهایش آویزان شده است؟

آیا اطلاع دارید که نشریه دیلماج ارگان جوانان روشنفکر و ملی گرای آذربایجان بدلایل اعلام نشده توقیف شده است؟
و ....
نکند شما هم مثل جمهوری اسلامی معتقد هستید که آنها تجزیه طلب بوده و بایستی در سیاهچالهای رژیم نژادپرست ایران بپوسند. برای شما که ظاهرا گفته می شود مدافع حقوق انسانها هستید، ایدئولوژیتان مهتر است یا دفاع از کرامات انسانی؟

مطمئن باشید که ملت آذربایجان این روزهای سرنوشت ساز و تاریخی را هرگز فراموش نخواهد کرد.

آنهائیکه بنام مدافعان حقوق بشر و بنا به مصلحتهای سیاسی و گروهی با سکوت خود در کنار رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته و شادمان از بازداشت جوانان آذربایجان هستند برای توجیه وجدانهای بیدار و آگاه ملل ایران جوابی برای گفتن نخواهند داشت.

احسان تبریزلی، فعال حقوق بشر و جنبش دانشجوئی آذربایجان
22آذرماه 1386

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed