اعتراض مجمع دانشگاهيان آذربايجاني به دستگيريهاي اخير روشنفکران آذربايجاني


روزهاي اخير شاهد دستگيري عده اي از روشنفکران آذربايجاني توسط نيروهاي اطلاعاتي کشور بوده ايم. با توجه به اينکه فعاليت روشنفکران آذربايجاني هميشه به صورت مدني و کاملا مسالمت آميز بوده است، در نتيجه برخورد امنيتي با فعالان حقوق بشري آذربايجان مغاير با قانون اساسي بوده و ادامه چنين روندي به صلاح کشور نخواهد بود.

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني اعلام مي دارد با توجه به وضعيت بحراني کشور و تأکيد صريح مقامات کشوري در جهت تحقق شعار "اتحاد ملي و انسجام اسلامي"، چنين برخوردهايي نافي منافع ملي کشور بوده و باعث گسترش حرکتهاي غيرمدني و گسست اتحاد ملي خواهد شد. از اينرو اين مجمع خواستار آزادي سريع فعالين مدني آذربايجان بوده و نسبت به عواقب ناشي از اين دستگيريها هشدار مي دهد.

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني
تهران 7,8,86

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed