وکیل ابراهیم جعفرزاده: پرونده موکل من حاصل بی اعتمادی حاکمیت به جریان هویت خواه آذربایجان است.


فقیهی وکیل پرونده ابراهیم جعفرزاده، از فعالین حرکت ملی آذربایجان در خوی، گفت: دستگیری وی حاصل بی اعتمادی حاکمیت به جریان هویت خواه آذربایجان است.وی بعد از جلسه دادگاه ابراهیم جعفرزاده که در دوم اسفند ماه سال 85 همزمان با روز جهانی زبان مادری در شهر خوی دستگیر شده بود در مصاحبه با خبرنگار جنبش دانشجویی آذربایجان به جزئیات پرونده موکل خود اشاره کرد و گفت: اتهام آقای جعفرزاده همکاری با گروههای پان ترکیست عنوان شده است.

وی ادامه داد موکل من چنین اتهامی را نمی پذیرد و اینجانب بعنوان وکیل با استناد به ماده 2 تعریف مجازات، چنین جرمی را نمیشناسم. ولی در آنچه که دستگاه امنیتی بعنوان ضابط قضایی بصورت گردش کار آورده است سعی شده با ادله همکاری موکل من با گروههای پان ترکیستی ، آقای جعفرزاده را به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی و با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه سازند که به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

وی که وکالت چند پرونده مشابه را در سایر شهرهای آذربایجان ازجمله عباس لسانی در اردبیل، یاشار حکاکپور در مراغه و … را بر عهده دارد با اشاره به تشابه ماهوی پرونده ها به یکدیگر افزود: آنچه موکلین من به عنوان فعالین جریان هویتخواه آذربایجان برای آن چالش کرده اند، اصرار به اجرای صحیح قانون اساسی و برابری همگان در استفاده از حقوق شهروندی است و حق تحصیل به زبان مادری یکی از این حقوق است. حال چگونه میتوان چنین اشخاصی را با اتهام تبلیغ علیه نظام مجازات نمود؟! اینکه شخصی بر حق قانونی خود اصرار دارد جرم نیست و من امیدوارم قاضی پرونده با حوصله دفاعیات و لوایح ارائه شده را مطالعه کند که در این صورت من اطمینان دارم موکلین من تبرئه خواهند شد.

وی در جواب سوال دیگر خبرنگار جنبش دانشجویی آذربایجان که پرسید چگونه بی اعتمادی بوجود آمده در حاکمیت مرتفع میگردد گفت: به عقیده من این حاکمیت است که باید با دیدی بازتر به مسئله نگاه کند و پا پیش گذاشته و با نگاهی واقع بینانه به درخواستهای این جریان بنگرد.

وی در ادامه به آنچه که در پرونده مطالعه کرده بود اشاره کرد و گفت: متاسفانه این بی اعتمادی به حدی است که حتی در گزارش کار ارائه شده از بازجوئیهای صورت گرفته از آقای جعفرزاده توسط دستگاه امنیتی، از هر جواب موکل من به نوعی استفاده غلط شده است و نویسنده آن چنان به وی بدبین است که متن آن بیشتر به غرض ورزی شبیه است تا به گردش کار معمول، مثلا وقتی موکل من در جواب سوالی میگوید: «نمیدانم» نویسنده گردشکار چنین تحلیل میکند که وی میخواهد با این جواب خود را تبرئه کند!!!
فقیهی با اشاره به اینکه حتی یک برگ حکم قضایی برای دستگیری موکل من در پرونده موجود نیست و وی در دوم اسفند ماه هنگام تردد در خیابان بدون هرگونه فعلی دستگیر شده است گفت: تنها ادله ارائه شده به دادگاه sms های ارسالی یا واصله به تلفن همراه آقای جعفرزاده میباشد که باز موکلم قربانی بی اعتمادی شده است و این در حالی است که بخشی از sms ها مربوط به زمانی است که موکل من در بازداشت بوده و تلفن همراه وی نیز نزد اداره اطلاعات بوده است و وی حتی قادر به شناسایی بسیاری از شماره هایی که به تلفن همراه وی پیام کوتاه ارسال کرده اند نیست.

وی در جواب سوال دیگر خبرنگار که پرسید: شما شخصیت موکلین خود را که در شهرهای مختلف با اتهامهای مشابه دستگیر شده اند چگونه میبینید گفت: اینها اکثرا تیپ دانشگاهی دارند و افرادی صادق و هویت هواه هستند و چیزی را حق مسلم خود میدانند و طلب میکنند که در قانون نیز به آن بعنوان حقوقشان اشاره شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed