۴ ماه حبس تعزیری برای دو فعال سیاسی در اردبیل

دادگاه انفلاب اردبیل عسگر اکبرزاده و منصور جدی ۲فعال اردبیلی حرکت ملی آذربایجان را به اتهام تبلیغ علیه نظام (پخش اعلامیه ) و سیله نشر ارگان بدون اسم در ارتباط با اعتراضات ۱ مهر ۸۵ آذربایجان محاکمه و به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.عسگر اکبرزاده، دانشجوی شیمی دانشگاه پیام نور اردبیل که مهر ماه ۸۵ به اتهام اقدام علیه امنیت (پخش اعلامیه در جریان ناآرامی های آذربایجان) بازداشت شده بود،وی بمدت 15 روز به مکان نامعلومی منتقل و تحت شکنجه بود.اکبرزاده پس از۲ ماه بازداشت موقت با حضور در دادگاه ؛ توسط قاضی علایی رئیس شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب اردبیل تفهیم اتهام گردید و قاضی برای وی قرار وثیقه هفت میلیون تومانی صادر نموده بود.

سازمان عفو بین الملل با انتشار ۲ بیانیه جداگانه نسبت به وضعیت نامعلوم و بازداشت این فعال دانشجویی آذربایجانی ابراز نگرانی نمود.در این بیانیه ها عفو بین الملل از شکنجه اکبرزاده در مدت بازداشت خبر داده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed