اعتصاب غذا در زندان اردبیل

چهارشنبه سوم آبان1385

حق - بر اساس گزارش خبرنگار وبلاگ حق از زندان اردبیل، ودود سعادتی از فعالان حرکت ملی آذربایجان در این زندان از چند روز قبل دست به اعتصاب غذا زده است.

سعادتی که در جریان حوادث خردادماه دستگیر شده بود پس از مرخصی چند روزه در بازگشت به زندان به بند نامتناسب با اتهام خود منتقل شده است و در اعتراض به این کار مسئولین زندان اعلام اعتصاب غذا کرده است.

پیش از این نیز زندانیان حرکت ملی در اردبیل به بندهای معتادین یا حتی ویژه انتقال داده شده اند که در هر مورد اعتصاب یا اعتراض شدید فعالین را در پی داشته است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed