احضار ۵ تن ازدانشجویان هویت طلب ترک دانشگاه آزاد مراغه به دادسرا

ائلشن روشنی پور،بابک مرادی، سعید محمدپور،مجید قره داغی ومصطفی قلیزاده فعالین دانشجویی آذربایجان توسط دادستان مراغه در رابطه با پرونده دعوت دانشجویان به تجمع دانشجویی در دانشگاه آزاد مراغه،احضار وجهت بازجویی به وزارت اطلاعات ارجاع گردیدند.

طبق گزارش خبرنگار وبلاگ دوستاق این افراد چندین بار توسط وزارت اطلاعات احضار وبازجویی شده اند وماموران آنها را جهت اعترافهای کذایی بر علیه فعالین شهر مراغه و دوستانشان زیرفشار قرار داده اند.مامورین همچنین با مراجعه به خانواده این افراد ،خانواده ها را ترغیب نموده اند تا فرزندانشان راجهت ادای اعترافات دروغین برعلیه فعالین هویت طلب شهر مراغه تحت فشار قرار دهند.

گفتنی است که فعالین دانشجویی ترک معتقدند که دادستان شهر مراغه در جهت سرکوب فعالیتهای هویت طلبانه ترکی در دانشگاه آزاد مراغه که یکی از مراکز مهم فعالیتهای هویت طلبانه در منطقه در ۲ سال اخیربوده است به چنین اقدامی دست زده است و با روندی فرا قانونی به دخالت در امور داخلی دانشگاه پرداخته است و استقلال آکادمیک دانشگاه را زیر سوال برده است .

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed