جبهه مشاركت منطقه زنجان با صدور بيانيه‌‏اي نسبت به بازداشت «جليل غني‌‏لو» و «سعيد متين‌‏پور»، از فعالان سياسي اصلاح‌‏طلب اين استان به شدت اعتراض كرد.

سه شنبه بیست و دوم خرداد 1386

به گزارش “ايلنا”، در اين بيانيه آمده است: موج گسترده بازداشت فعالان سياسي و منتقدان سياست‌‏هاي جناح حاكم بار ديگر شامل حال برخي از فعالان سياسي اصلاح‌‏طلب، فعالان جنبش دانشجويي، معلمان و مطالبه‌‏كنندگان حقوق قانوني قومي شد، در اين راستا كه همراه با بسته نگاه داشتن فضاي اطلاع‌‏رساني مطبوعات اصلاح‌‏طلب و مستقل به‌‏ويژه پاره‌‏اي از مطبوعات محلي بوده، دو تن از فعالان سياسي اصلاح‌‏طلب زنجان آقايان «جليل غني‌‏لو» و «سعيد متين‌‏پور» به روش‌‏هاي ناپسند و خارج از قواعد منطبق بر قانون اساسي و حقوق شهروندي مصوب مجلس شوراي اسلامي از سوي مأموران امنيتي دستگير و بازداشت شدند كه تاكنون حتي نزديكان درجه يك بازداشت‌‏شدگان نيز از اتهام و محل بازداشت آنان بي‌‏خبرند و مراجع بازداشت‌‏كننده و مسوول از پاسخگويي به مراجعات مكرر خانواده آنان خودداري مي‌‏كنند كه بدين طريق خانواده بازداشت‌‏شدگان، بستگان و گروه‌‏هاي سياسي پيگير وضعيت آنان در فشار روحي و سياسي مضاعف‌‏تري قرار گرفته و همچنان در بي‌‏خبري كامل باشند تا بازداشت‌‏كنندگان آنها اتهامات و پرونده مطلوب خود را فراهم سازند بي‌‏آنكه امكان پاسخگويي به اتهامات و پاي وكيلي در ميان باشد.

در ادامه اين بيانيه آمده است: اين‌‏گونه رفتارهاي خارج از معيارهاي قانوني و ايجاد انسداد در ساخت سياسي كشور و استان در حالي انجام مي‌‏گيرد كه دولت نهم مدعي داشتن رفتار عادلانه و مهرورزانه بوده و سال 86، سال اتحاد ملي نامگذاري شده است.

بيانيه جبهه مشاركت منطقه زنجان مي‌‏افزايد: بايستي از كساني كه فعالان سياسي يادشده را با چنان شيوه‌‏هاي غيرقانوني در بازداشت نگاه مي‌‏دارند، پرسيد به كدام اتهام يا جرمي نابخشودني اينگونه با آنان و خانواده‌‏هايشان رفتار مي‌‏كنيد؟ رفتاري كه هرگز با ملوانان انگليسي متجاوز به آبهاي ايران و خانواده‌‏هاي آنها نشد؟ به كدامين مستند قانوني دولت نهم حق بيان انديشه، ابراز نظر سياسي و طرح مطالبات قانوني را به بهانه‌‏هاي واهي از منتقدان و مخالفان قانوني سياسي خود سلب مي‌‏كند؟ آيا معناي اين‌‏گونه تحديد فضاي سياسي، دستگيري‌‏ها و عدم پاسخگويي، حركت به سمت فضاي استبدادي، بستن دهان‌‏ها و پايمال‌‏سازي حقوق فعاليت مسالمت‌‏آميز سياسي و اجتماعي نيست؟ اين است معناي شعار استقرار عدالت و مهرورزي از جانب دولت؟ آيا عدالت و مهرورزي اين اجازه را داده كه همسر يك فعال سياسي بدون هرگونه مجوز و حكم قضايي به دليل آنكه شوهرش در معرض بازداشت قرار دارد، دستگير شده و به او چشم‌‏بند زده شود؟ آيا از آه دل مادران و همسران چشم به راه ، نگران و بي‌‏خبر از حال و روز عزيزانشان واهمه‌‏اي نداريد؟

جبهه مشاركت منطقه زنجان در ادامه ضمن محكوم ساختن كليه اشكال نقض حقوق شهروندي و ناديده انگاشتن حقوق اساسي مصرح در ميثاق ملي، به دستگيري و بازداشت دو فعال سياسي اصلاح‌‏طلب استان آقايان «جليل غني ‌‏لو» و «سعيد متين‌‏پور» كه رويكردهاي سياسي و مطالباتشان در چارچوب قانون اساسي بوده، اعتراض شديد داشته و خواستار آزادي فوري و برگزاري دادگاه علني رسيدگي به اتهامات- تا به حال مشخص نشده- آنها با حضور هيأت منصفه تصريح‌‏شده در قانون اساسي، شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed