منصور جدی در اردبیل دستگیر شد

سه شنبه بیست و هشتم شهریور 1385

بنا به گزارش دریافتی از اردبیل منزل یکی از فعالان حرکت ملی آذربایجان در این شهر پس از محاصره توسط ماموران اطلاعاتی و امنیتی مورد حمله ایشان قرار گرفت.منصور جدی به دنبال این یورش دستگیر و به اداره اطلاعات استان اردبیل منتقل گردید و کلیه وسایل شخصی وی نیز ظبط و توقیف شد.

خاطر نشان می شود منصور جدی سالها به خاطر حضور در جبهه جنگ ایران-عراق در بازداشتگاههای حکومت عراق اسیر بوده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed