صدور حکم بی سابقه و خلاف رویه قضایی برای مهدی نوری

هفت سال حبس تعزیری و سه سال تبعید برای مهدی نوری فعال جنبش دانشجویی آذربایجان در دادگاه انقلاب ارومیه

پنجشنبه سی ام آذر1385

دادگاه انقلاب ارومیه مهدی نوری(ائلمان تبریزلی)فعال جنبش دانشجویی آذربایجان رادر جریان محاکمه ای غیر علنی ٬بدون توجه به دفاعیات متهم وبا استناد به گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویت در تشکیلات گاموح(حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی) واستقلال طلبی به هفت سال حبس تعزیری وسه سال تبعید محکوم نمود.

مهدی نوری(ائلمان تبریزلی)فعال جنبش دانشجویی آذربایجان ودانشجوی دانشگاه پیام نورسولدوز(نقده) است که در جریان اعتراضات مردمی علیه مطلب مندرج در روزنامه ایران دوبار در تبریز وسولدوز(نقده)توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده بود وتوسط تیمهای مختلف بازجویان ارومیه ٬سولدوز(نقده)وتبریز مورد بازجویی وشکنجه قرار گرفته بودو پس از تحمل۸۰ روز بازداشت موفت در روز ۱۹ شهریور از زندان تبریز آزاد گردیده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed