عقیل آذردخت در اردبیل بازداشت شد

جمعه نهم تیر 1385

بر اساس اظهارات منوچهرعزیزی(روزنامه نگار) Tümünü Yaslaروز چهارشنبه هفتم تیرماه عقیل آذردخت یکی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در شهرستان اردبیل همزمان با برگزاری مراسم قلعه بابک بازداشت شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed