حمایت انجمنهای اسلامی از دانشجویان آذربایجانی

انجمن های اسلامی بیست دانشگاه کشور با صدور بیانیه ای ضمن اعتراض به دستگیری گسترده ی دانشجویان آذربایجانی در یک ساله ی اخیر از عدم پشتیبانی کافی فعالین حقوق بشری از این دانشجویان انتقاد کرده اند ...

اخبار روز: http://www.akhbar-rooz.com/
آدينه ۲ آذر ۱٣٨۶ - ۲٣ نوامبر ۲۰۰۷

بی شک در جامعه کنونی ایران ، دانشجویان مهمترین و موثرترین جریان سیاسی منتقد حاکمیت را تشکیل می دهند. دستگیری های گسترده دانشجویان و محکومیت های قضایی آنها ، احکام متعدد کمیته های انضباطی و محدودیت های بی شمار ایجاد شده در مقابل تشکل های مستقل دانشجویی موید این مطلب است.

در این بین دانشجویان آذربایجانی با داشتن بدنه ای گسترده در دانشگاههای مختلف کشور و با اتکا به پایگاه مردمی خود پس از حرکت های خرداد ماه ٨۵ بسیار مستحکمتر شده اند و بخش بزرگی از فعالیت های دانشجویی را به خود اختصاص داده اند ، به گونه ای که تنها در یک سال گذشته بیش از ۵۰ تن از دانشجویان هویت طلب ترک زبان با برخوردهای انضباطی و قضایی مواجه شده اند.

دانشجویان آذربایجانی با رعایت چارچوب های دموکراتیک در جهت احقاق حقوق اولیه انسانی گام بر می دارند و توجه خود را به حل مسائل ملی و قومی معطوف می کنند. اما در این میان با وجود تلاشهایی که جهت مطرح نمودن این فشارها و برخوردها و کاهش هزینه های فعالیت های دانشجویی انجام گرفته است ، دانشجویان هویت طلب در دانشگاههای کشور مورد کم توجهی قرار گرفته اند و علی رغم زندان ، بازداشت و محرومیت از تحصیل و تهدید خانواده ها ی فعالین دانشجویی ، همچنان صدای رسایی از سایر فعالین حقوق بشر به گوش نمی رسد.

ما امضا کنندگان این بیانیه ، همراهی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی در نشست دفتر تحکیم وحدت را پس از شش سال که در راستای همگرایی تشکیلاتی و به عنوان راهگشای برقراری ارتباط بین فعالین دانشجویی هویت طلب و دموکراسی خواه می باشد را به فال نیک گرفته و این ارتباطات را با وجود برخی مشکلات ، نیازی اجتناب ناپذیر می دانیم و برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان هویت طلب و احضارها و احکام کمیته های انضباطی دانشگاه تبریز و زندانی شدن تعدادی ازدانشجویان دانشگاههای دیگر را محکوم می کنیم.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سهند تبریز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی و علو پزشکی مشهد (فراکسیون مدرن)
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهرود انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز و علو پزشکی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کرمان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان (دانشکده ادبیات)
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران (صنعتی بابل)
انجمن دمکراسی خواه دانشگاه تهران
مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed