رضا عباسی آزاد شد

چهارشنبه,۲۶ اردیبهشت۱۳۸۶

حق -دیروز مسئولان زندان از من خواستند تا درخواست آزادی بکنم اما از اینکار اجتناب کردم . امروز باز احضار شدم و گفتند به زندان دیگری منتقل می شوم و قبل از انتقال حق دارم با خانواده ام ملاقات کنم. با ماشین زندان مرا به منزلمان آوردند و آنجا بدون هیچ توضیحی آزادم کردند.

رضا عباسی در ششم تیرماه سال ۸۵ پس از اعتراضات و تظاهرات خرداد و در آستانه مراسم قلعه بابک دستگیر و پس از چهار ماه حبس در قرنطینه زندان مرکزی زنجان به یک سال زندان تعزیری محکوم شد. پیش از این در صورتساعاتی پیش رضا عباسي پس از تحمل ۱۱ ماه زندان آزاد شد. وی در گفتگو با خبر نگار وبلاگ حق گفت: دیروز مسئولان زندان از من خواستند تا درخواست آزادی بکنم اما از اینکار اجتناب کردم . امروز باز احضار شدم و گفتند به زندان دیگری منتقل می شوم و قبل از انتقال حق دارم با خانواده ام ملاقات کنم. با ماشین زندان مرا به منزلمان آوردند و آنجا بدون هیچ توضیحی آزادم کردند.

رضا عباسی در ششم تیرماه سال ۸۵ پس از اعتراضات و تظاهرات خرداد و در آستانه مراسم قلعه بابک دستگیر و پس از چهار ماه حبس در قرنطینه زندان مرکزی زنجان به یک سال زندان تعزیری محکوم شد. پیش از این در صورت وضعیت زندانی ارائه شده به عباسی تاریخ آزادیش اول تیرماه قید شده بود. به نظر می رسد یک ماه باقیمانده مرخصی محسوب گشته و برای جلوگیری از برگزاری مراسم تدارک دیده شده برای عباسی در روز آزادی زودتر از موعود آزاد شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed