عباس لسانی در سی و یکمین روز اعتصاب

دوشنبه دوازدهم تیر 1385

امروز عباس لسانی سیمین روز اعتصاب غذایی را که از ۱۳ خرداد آغاز کرده است پشت سر گذاشت.

او در حالی وارد سی و یکمین روز این روزه نامحدود شد که تمام ارتباطاتش با دنیای خارج قطع شده است و فقط زندانبانان او را ملاقات می کنند.

در این حال به خانواده لسانی اطلاع داده اند که ۱۵ تیر ماه در دادگاه انقلاب اردبیل محاکمه خواهد شد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed