زندانیان سیاسی آذربایجان را آزاد کنید


یک زندانی سیاسی کسی است که در زندان محبوس و یا بازداشت گردیده، تنها بدین دلیل که از عقاید و اعمال وی از جانب دولت مردان بعنوان نوعی سرکشی، اعتراض و تهدید بر علیه اولیای امور کشور برداشت گردیده است.در حال حاضر دهها تن زندانی سیاسی حرکت ملی آذربایجان در زندانهای ایران به طور غیرمنصفانه ای تحت بازداشت میباشند، محکوم به شکنجه شدن و محبوس بودن برای چند سال هستند. برخی از آنان ماههاست بدون آگاهی از اتهام خود در زندان بسر می برند.

زندانیان سیاسی به شدیدترین، غیرانسانی ترین شکنجه های موجود از جمله، شلاق، ضرب و شتم توسط چماق و باطوم، اعدام و غیره محکوم میگردند، و یک چنین اعمال مکرراٌ بمنظور بیرون کشیدن اطلاعات و یا حتی گرفتن اعترافات کذب بر روی متهمین صورت میگیرد.

زندانیان محبوس در سلولهای انفرادی از کمترین حقی برای داشتن ملاقاتی برخودار نمی باشند، هرچند که در زمانی هم که در بند عمومی بسر می برند تنها اجازه ی داشتن ملاقاتی را برای مدت زمان کوتاهی همچون پانزده دقیقه در هر دو هفته یکبار را دارا میباشند

عليرضا جوانبخت قولونجو سخنگوي آسمک:

وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی آذربایجان


زندانیان سیاسی آذربایجان در وضعیت بسیار نگران کننده ای به سر می برند. اخبار کاملاْ موثقی در خصوص شکنجه سعید متین پور٬ جلیل غنی لو و امیر عباس بنایی کاظمی وجود دارد. هم اکنون سعید متین پور(روزنامه نگار- فعال حقوق بشر)٬ جلیل غنی لو٬ بهروز صفری٬ کریم پذیره٬ ولی صیامی٬ امیر فراهانی٬ ابراهیم معینی٬ حسین فروهیده(خطیبی)٬ ایرج ناجی٬ ائلياز يئکنلی٬ مهدی (ائلمان) نوری(دانشجو)٬ امیر عباس بنایی کاظمی٬ هادی حمیدی شفیق(دانشجو)٬ ائلياز يکتلي(روزنامه نگار)٬ انصار قاراداغلی٬ چنگیز بخت آور٬ علی(سلیمان) شبانی٬ عباس لسانی٬ حسین رستمی٬ میر ستار محمدی و مسعود سلطانی در زندانهای زنجان٬ ارومیه٬ تیریز٬ نقده (سولدوز)٬ اردبیل٬ خوی و تهران زندانی هستند. دست کم ۵۰ نفر دیگر نیز بدون اینکه هویت آنها معلوم باشد در بازداشتهای مخفی و غیر رسمی شهرهای آذربایجان در حبس می باشند. احتمالاْ چند از زندانیان در خوی و نقده با اتهامات سنگینی نظیر جاسوسی روبرو هستند.

لیست کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان(ASMEK)

نام - نام خانوادگی-اتهام-محل نگهداری-حکم

1
سعید متین پور
حرکت ملی آذربایجان
بند209 زندان اوین

2
جلیل غنی لو
حرکت ملی آذربایجان
بند209 زندان اوین

3
بهروز صفری
حرکت ملی آذربایجان

4
کریم پذیره
حرکت ملی آذربایجان
بازداشتگاه اطلاعات نقده

5
ولی صیامی
حرکت ملی آذربایجان
بازداشتگاه اطلاعات نقده

6
امیرفراهانی
حرکت ملی آذربایجان
بازداشتگاه اطلاعات نقده

7
مهندس ابراهیم معینی
حرکت ملی آذربایجان
زندان ارومیه
10ماه


8
حسین فروهیده
جاسوسی
زندان خوی

9
ایرج ناجی
جاسوسی
زندان خوی

10
اكبر نيكجو
حرکت ملی آذربایجان
بازداشتگاه اطلاعات ارومیه

11
ائلياز يئکنلی
حرکت ملی آذربایجان
بند 12 زندان ارومیه

12
مهدی نوری
حرکت ملی آذربایجان
بند 12 زندان ارومیه

13
امیر بنایی کاظمی
حرکت ملی آذربایجان
زندان تبریز

14
هادی حمیدی
حرکت ملی آذربایجان
بند 12 زندان ارومیه

15
ائلياز يکتلي
حرکت ملی آذربایجان
بند 12 زندان ارومیه

16
محمدرضا عوض پور
بند 4، زندان تبریز

17
انصار قاراداغلی
حرکت ملی آذربایجان
زندان تبریز

18
چنگیز بخت آور
حرکت ملی آذربایجان
زندان تبریز

19
علی(سلیمان)
شبانی
حرکت ملی آذربایجان
زندان تبریز

20
عباس لسانی
حرکت ملی آذربایجان
زندان اردبیل

21
حسین رستمی
حرکت ملی آذربایجان
زندان تبریز

22
میر ستارمحمدی
حرکت ملی آذربایجان
زندان تبریز

23
زندان اردبیل- مسعود سلطانی

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed