صدور حکم تعلیق برای ۱۴ دانشجوی هویت طلب ترک در دانشگاه تبریز

کمیته انظباطی دانشگاه تبریز۱۴ تن از فعالین دانشجویی آذربایجان در این دانشگاه را به تعلیق از تحصیل محکوم کرد.

بنا به گزارش خبرنگار وبلاگ دوستاق از دانشگاه تبریز کمیته انظباطی دانشگاه تبریز۱۴ تن از فعالین دانشجویی هویت طلب ترک به نامهای بابک رحمتی(مدیر مسئول نشریه دانشجویی گونش)،منصور امینیان،هادی بهدری(دبیر کانون آذربایجان شناسی)، ابراهیم زینالی (مدیر مسئول نشریه کانون آذربایجان شناسی)، وحید دهقانی،فراز ذهتاب،آیدین خواجه ای ،مقصود عهدی،علی داور،امین امامی، آیدین غفارنژاد و نعیم احمدی را به دو ترم تعلیق از تحصیل و حامد توفیق (دبیر سیاسی انجمن اسلامی تبریز)، وبهنام زالی را به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم کرد.همچنین کمیته انظباطی دانشگاه تبریز پرونده مقصود عهدی را به کمیته مرکزی انظباطی وزارت علوم اسال نمود علاوه از این حکم دو ترم تعلیق بابک رحمتی عملا باعث صدور حکم اخراج برای وی می گردد.این دانشجویان از فعالین دانشجویی آذربایجان در دانشگاه تبریز می باشند.

در این احکام که همگی با عنوان "شرکت در تجمعات غیر قانونی داخل دانشگاه به قصد ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه به صورت مکرر" می باشد، دانشجویان در مجموع به ۲۶ ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده اند، که در این بین ۱۲ نفر با ۲ ترم تعلیق و ۲ نفر با یک ترم تعلیق مواجه شده اند.

نکته جالب توجه در این بین صدور احکام اولیه و ثانویه به صورت همزمان می باشد که حق هرگونه اعتراض را از دانشجویان محکوم شده می گیرد.

لازم به ذکر است این احکام مربوط به تحصنهای اعتراض آمیز در واکنش به دستگیری "نادر مهد قره باغ" فعال جنبش دانشجویی آذربایجان در روز ۲ خرداد ۱۳۸۶ صادر گردیده است

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed