آخرین اخبار از وضع زندانیان سیاسی آذربایجان در زندان اوین

هویت طلبان تورک به خاطر مخالفت با اعترافات تلویزیونی به شدت شکنجه شده اند

چهارشنبه 21 آذر ماه سال 1386

اؤیرنجی نیوز- بنا به اظهارات نزدیکان زندانیان سیاسی حرکت ملی آذربایجان در زندان اوین مسئولین عنوان کرده اند که پرونده این زندانیان تقریبا تکمیل شده است و از خانواده های اکثر زندانیان خواسته شده است تا نسبت به تهیه وثیقه اقدام نمایند.

آخرین اخبار از انتقال تمامی زندانیان بجز سعید متین پور به بند عمومی حکایت دارند. مسئولین اطلاعاتی عنوان کرده اند که سعید متین پور آخرین فرد این پرونده است که برای بازجویی مجدد از زنجان به اوین منتقل شده است. متین پور نزدیک به 200 روز است که در زندان انفرادی به سر می برد. اوایل تابستان امسال یکی از زندانیان سیاسی نیروهای اوپوزیسیون که در زندان اوین بسر می برد از شکنجه و تحقیر سعید در زندان خبر داد. وی تنها برای دقایقی شاهد شکنجه این فعال آذربایجانی بوده است. همچنین در تابستان 86 یکی از اعضای دفتر تحکیم موفق شده بود برای دقایقی متین پور را ملاقات کند. وی عنوان می دارد که علیرغم شکنجه جسمی و روحی شدید متین پور ایشان روحیه بسیار مناسبی داشته اند.

اظهار نظر نزدیکان و زندانیان سیاسی آزاد شده سایر جنبشهای ایران حکایت از اصرار سازمان اطلاعات به تهیه فیلمی دارد که در آن فعالین به جاسوسی برای امریکا، اسرائیل و ترکیه اعتراف کنند. نزدیکان زندانیان آذربایجانی عنوان کرده اند که از چند نفر از زندانیان حرکت ملی در هنگام بازجویی فیلم برداری شده است. وزارت اطلاعات آزادی هویت طلبان آذربایجانی را منوط به اعتراف تلویزیونی کرده است. عبدالله عباسی جوان که در مقابل این خواسته اطلاعات جمهوری اسلامی مقاومت کرده است به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است. ایشان بطور مداوم در جواب سوالات و خواست اطلاعات عنوان می دارند که همه چیز را فراموش کرده اند. این رفتار عباسی جوان باعث افزایش فشار بر روی ایشان شده است.

از طرف دیگر مینا اصغری همسر صالح کامرانی نیز بارها از سوی اطلاعات تهدید به دستگیری شده است. اطلاعاتی که در روزهای اخیر از داخل اوین شنیده شده است از تلاش رژیم برای قبولاندن مسئولیت این پرونده به سعید متین پور خبر می دهد. بنظر می رسد که در این پرونده بیشترین فشار بر روی این فعال زنجانی حرکت ملی متمرکز شده باشد. بدیهی است اکنون فعالین حقوق بشر باید تلاش بیشتری برای حمایت از زندانیان آذربایجانی و بخصوص سعید متین پور به کار گیرند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed