محکوميت وکيل دادگستري به جريمه

ايسنا؛ قضات شعبه 42 دادگاه تجديدنظر استان تهران، حکم محکوميت يک وکيل دادگستري به پرداخت ده ميليون ريال جزاي نقدي را صادر کردند. قضات شعبه 42 دادگاه تجديدنظر استان تهران « صالح كامراني» وکيل دادگستري متهم به «فعاليت تبليغاتي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» را به پرداخت ده ميليون ريال جزاي نقدي با احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم کردند. براساس اين گزارش شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران اين وکيل را به اتهام «فعاليت تبليغاتي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» به يک سال حبس تعليقي به مدت 5 سال تعليق، محکوم کرده بودند که قضات شعبه 42 دادگاه تجديدنظر استان تهران دادنامه فوق را با بررسي و در نظر گرفتن فقدان سابقه متهم، حبس تعليقي را به پرداخت ده ميليون ريال جزاي نقدي با احتساب کسر مبلغ مطابق ايام بازداشت قبلي تاييد کردند.

لازم به یادآوری است که در آقای کامرانی ۲۴ خرداد ماه پارسال پس از اعتراضات مدني در مناطق ترك نشين ايران به صورت غیر قانونی ربوده و بازداشت گرديده بود كه پس از حدود سه ماه آزاد گرديد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed