ادامه ی بازداشت ها در آذربایجان، دو فعال ملی گرای دیگر بازداشت شدند

يکشنبه ۲۹ مهر ۱٣٨۶ - ۲۱ اکتبر۲۰۰۷

بنا به اخبار منتشره از سوی منابع نزدیک به خانواده زندانیان سیاسی آذربایجان فعال جوان حرکت ملی آذربایجان در تبریز بنام حبیب مهری از سوی نیروهای امنیتی وابسته به اداره کل اطلاعات تبریز بازداشت گردیده است. اگرچه این بازداشت در روز سه شنبه ۲۴ مهرماه صورت گرفته، اما خانواده وی تا روز پنج شنبه از محل بازداشت وی بی خبر بوده اند. گفته می شود وی که در بازار تبریز دستگیر شده بود روز پنج شنبه طی تماس تلفنی با خانواده اش از حبس خود در بازداشت گاه اطلاعات تبریز خبر داده است.

همچنین محمد نصرتی دانشجوی دوره فوق لیسانس دانشگاه آنکارا در رشته آمار که به اتفاق همسرش جهت ملاقات مادر بیمارش به ایران رفته بود در مرز توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیده است. متاسفانه در طول زمان بازداشت مادر نامبرده فوت می نماید. نیروهای رژیم بعد از اعطای یک مرخصی چهارروزه به محمد نصرتی جهت شرکت در مراسم دفن و عزاداری مجددا وی را بازداشت نموده و روانه زندان اوین نموده اند.

هنوز دلایل بازداشت نامبردگان اعلام نشده است. نیروهای امنیتی با تهدید خانواده بازداشت شدگان از آنها می خواهند که هیچ خبری در ارتباط با بازداشت فرزندانشان منتشر ننمایند. زیرا در اینصورت جرم بازداشتی ها سنگین خواهد شد. لذا خانواده ها از ارائه خبر به موقع در هراس بوده و این مسئله معمولا باعث می شود که خبر بازداشت حتی یک هفته تا ده روز به تعویق بیافتد.

گزارش از احسان تبریزلی (فعال دانشجوئی آذربایجان)

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed