دستگيري هاي گسترده در آذربايجان

حسن زارع زاده اردشير
zarezade@gmail.com

جمعه یازدهم خرداد 1386

با وجود گذشت چند روز از دستگيري صد ها تن از فعالان سياسي، فرهنگي، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر در شهرهاي شمال غرب کشور که همزمان با اولين سالگرد تظاهرات ترک زبانان کشور صورت گرفت، از وضعيت آنان اطلاعات نگران کننده اي مي رسد.

در روز اول خرداد ماه امسال، چندين تجمع در شهرهاي مختلف استان هاي زنجان، اردبيل، آذربايجان شرقي و غربي برگزار شد. بر اساس گزارش هاي رسيده، بزرگترين تجمع در شهرستان تبريز با حضور صد ها تن، با حمله نيروهاي امنيتي و بسيجي به دستگيري و ضرب و شتم انجاميد.ضمن آنکه تعداد قابل توجهي نيز در روزهاي قبل از اول خرداد دستگير شده بودند که هنوز در زندان هاي امنيتي به سر مي برند.

بيشتر دستگير شدگان از شهرهاي تبريز، اروميه، زنجان، نقده، اهر، خوي و مياندوآب هستند. همچنين در بين دستگير شدگان تعدادي از فعالان ترک زبان شهر قم ديده مي شود. به گفته شاهدان عيني و مدافعان حقوق بشر در شهرهاي شمالغرب کشور، اکثر دستگيري ها بدون ارائه حکم دستگيري صورت گرفته و در بعضي موارد با ضرب و شتم همراه بوده است.

اکبر اعلمي نماينده مردم تبريزدر مجلس شوراي اسلامي به برخوردهاي اخير در شهرهاي مختلف آذربايجان اعتراض کرده و با طرح چند پرسش از وزراي اطلاعات و کشور از آنها خواسته است در مورد حوادث اخير در آذربايجان پاسخگو باشند.

بر اساس گزارش روزنامه نگاران محلي، مدافعان حقوق بشر و کميته دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان، در شهرستان تبريز، روز اول خرداد تظاهرات هزاران نفر از مردم اين شهر با حمله نيروهاي سپاه، بسيج، نيروي انتظامي و لباس شخصي ها به خشونت کشيده شد. صدها تن از معترضين تبريز در خيابانها و کوچه هاي تبريز بخصوص در مسيرهاي راستا کوچه - بانک ملي – چهار راه آبرسان که به دانشگاه تبريز منتهي مي شود، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. همچنين به گزارش شاهدان عيني، بسيجيان و لباس شخصي ها با عربده کشي اقدام به زخمي کردن معترضين با قمه و زنجير کردند و به جو وحشت و ارعاب در بين مردم دامن زدند.
در روزهاي دوم، سوم و حتي چهارم خرداد نيز اعتراضات پراکنده و درگيري با پليس و بسيجيها گزارش شده است. در همين روزها دانشجويان دانشگاه تبريز نيز با تحصن و اعتراض عليه سياستهاي سرکوب ارگانهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران خواستار آزادي بازداشت شدگان بخصوص آزادي دانشجويي به نام نادر مهد قره باغ شدند.

اصغر اسدي از فعالان باسابقه در تبريز، ارسلان عيوض پور، وحيد عبدلي، علي ياري، علي شادي، رضا آلتاي، مير يحيي، احمد عبدي پور، رسول غازاني، بهمن عليزاده، محمد اميني، افشين احمدي، حمايت احمدي، مهدي عباسي، اميد بهجت، سخاوت جنگجو، حميد دوبنده، حسن صبوري، داوود عميدي، نادر مهد قره باغ دانشجوي دانشگاه تبريز، وحيد پوربابا دانشجوي برق دانشگاه آزاد تبريز، رضا قلي زاده و محمد رهبري از جمله بازداشت شدگان در تبريز هستند.

همچنين چنگيز بخت آور از فعالان باسابقه در تبريز در روز 30 ارديبهشت ماه دستگير شد. او پيش از اين چندين بار از جمله در سال گذشته، نزديک چهار ماه در زندانهاي اداره اطلاعات تبريز و اوين تهران به سر برده بود.

از سويي عده زيادي از بازداشت شدگان روزهاي قبل از اعتراضات خرداد ماه از جمله؛ حسين نصيري و نوراله حسينيان، فرخ هاشمزاده، امير عباس بناکاظمي، ابوالفضل نصيريان و ابراهيم فرجزاده هنوز در بازداشت به سر مي برند. در اين ميان حسن هرگلي (دميرچي) استاد موسيقي در تبريز نيز جزو بازداشت شدگان بود که اخيرا آزاد شد.

در شهرهاي ديگر نيز وضعيت مشابهي وجود دارد. به گزارش شاهدان عيني، در شهرستان اورميه تجمعات چند هزار نفري در خيابان عطايي و خيابان امام به درگيري بين نيروهاي امنيتي و تظاهر کنندگان رسيده و عده زيادي دستگير شدند. تعدادي از دانشجويان در اورميه در بين بازداشت شدگان هستند. توحيد سلطاني، عضو کانون استاد شهريار دانشگاه اورميه و دانشجوي سال آخر مهندسي مکانيک دانشگاه اورميه، ساسان کيواني، عضو کانون استاد شهريار دانشگاه اورميه و دانشجوي سال سوم مهندسي مکانيک دانشگاه اورميه، جعفر کريمي، عضو کانون استاد شهريار دانشگاه اورميه و دستگيري درروز 30 ارديبهشت و موسي پريزاد دانشجوي آموزشکده فني اورميه و اکبر پاشايي دبير کانون دانشجويي استاد شهرياردانشگاه اورميه، اول خرداد ماه بازداشت شده اند.

دستگيري پاشايي ابتدا توسط ماموران حراست دانشگاه انجام شده و سپس از طريق اداره اطلاعات اورميه به باز داشتگاه اين نهاد اطلاعاتي امنيتي منتقل شده است. مأموران اطلاعات قبل از دستگيري با شكستن درب منزل وارد خانه اين دانشجو شده و سپس شروع به تفتيش وسايل خانه كرده اند. آنها كتاب و جزوه هايي اين دانشجو را به همراه كامپيوتر او با خود برده اند.

در شهر نقده، به دليل کشته شدن تعدادي از تظاهر کنندگان سال قبل و تيراندازي مستقيم ماموران به مردم، امسال حجم فشارها در اين شهر افزايش چشمگيري داشت. بر اساس گزارش مدافعان حقوق بشر محلي، براي ممانعت از برگزاري تجمع در اين شهر، نيروهاي ضد شورش از شهرهاي کرمان، مهاباد و بوکان به نقده منتقل شده بودند.

سال گذشته در اين شهر، دهها تن کشته و زخمي شدند که تلويزيون ايران کشته شدن چهار نفر از آنها به نامهاي توحيد آذريون، همت اسمزاده، حسين فتحي پور، عسگر قاسمي، را تأييد کرد.

همچنين در شهر مياندوآب، شاهين حسني دانشجوي فيزيک دانشگاه تربيت معلم، مهدي بازماني، جلال کويدريلو، علي سلطاني، بهکام محمدي، امير آقازاده، مجيد هاشمپور، عين الله آهنگري، امير ثقفي، مقصود فتحي، نادر اماني، مصطفي دولتخواه، عليپور، قوي بازو، داريوش عندليبيان، شاهرخ فرامرزي و محسن فرامرزي از جمله دستگير شدگان هستند. عده اي از اين بازداشت شدگان به اداره اطلاعات اورميه و عده اي ديگر به مهاباد منتقل شده اند.

در شهرستان اردبيل نيز در بين دستگير شدگان اسامي اين افراد گزارش شده است: ودود سعادتي، آصف ابراهيم زاده نياري و محمد احمدي نياري، عدالت عباسي، نعمت شهابي نياري، يوسف غني زاده نياري، رضا غني زاده نياري، امير عباسي زاده نياري، اسلام خدايي، عليرضا حميده خو، مهدي محمدپور و حسين سببي.

همچنين درشهر زنجان ، شب يکشنبه ۵ خرداد مأموران امنيتي، جليل غني لو فعال هويت طلب زنجاني را بازداشت و با خود برده اند. غني لو پيش از اين در دوم اسفند ۱۳۸۵ همزمان با روز جهاني زبان مادري نيز بازداشت شده و پس از ۲۶ روز بازداشت در سلول انفرادي در زندانهاي زنجان و بند ۲۰۹ زندان اوين به قيد وثيقه ۳۰ ميليون توماني آزاد شده بود.

در شهرستان اهر نيز مأموران اداره اطلاعات در روز ۳۱ ارديبهشت، ضمن حمله به خانه هاي فعالان حرکت ملي اذربايجان در اين شهر، عده اي از آنها را دستگير کردند. صالح ملاعباسي و مرتضي محمدي از جمله دستگيرشدگان هستند.

و در قم، در پي اعلام تحصن فعالان آذربايجاني به مناسبت سالگرد کشته شدگان شهر نقده که در جريان اعتراضهاي ترکهاي آذربايجان در ۴ خرداد ۱۳۸۵ جان خود را از دست دادند، و همچنين سالروز وفات آيت الله شريعتمداري، در حرم حضرت معصومه (س) قم، روز چهارشنبه دوم خرداد، عده اي از فعالان سياسي ترک در قم به دادسراي ويژه روحانيت احضار شده و در خصوص عدم شرکت در هر گونه مراسم اعتراض آميز تهديد شدند. احضار شدگان عبارتند از؛ حجت الاسلام سيد حيدر بيات، حجت الاسلام عظيمي قديم، فتح الله ذوقي، يوسف سليماني، حميد حسن وند، جلال ذوالفقارپور و حسين ستاري.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed