«فعالین آذربایجانی برای دادن اعترافات دروغین شکنجه شده اند»

گزارش خانم فاخته زمانی رئیس انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در بخش فارسی تلویزیون صدای آمریکا

ساوالان سسی: خبرها و نظرها - برنامه خبری راديو و تلويزيونی بخش فارسی صدای آمريکا ( سه شنبه-۱۱ دی۱۳۸۶) لینک گزارشدر روزهای اخیر شماری از فعالین آذربایجانی به قید وثیقه های سنگین از زندان در ایران آزاد شدند.

این افراد در زندان انفرادی نگهداری می شدند و برای کسب اعتراف می گویند که زیر فشارهای روحی و جسمی قرار داشتند.

فاخته زمانی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان سیاسی آذربایجان در گفتگویی با صدای آمریکا در مورد آخرین وضعیت این زندانیان چنین می گوید:

از فعالین آذربایجانی که از زندان اوین آزاد شدند و همچنین از خانواده های دیگر فعالین که هنوز هم در زندان هستند گزارشاتی به دست ما رسیده که این افراد همگی ماهها در زندان انفرادی نگه داشته شدند و زیر شکنجه های فیزیکی و روانی شدیدی بوده اند.

در پی ضربه های مستقیمی که به صورت و دهان این زندانیان زده می شده پرده گوش یکی از فعالین آزاد شده صدمه دیده و دندانهای چندین فعال شکسته است،با این همه روحیه همه فعالین آزاد شده بسیار قوی است ولی از نظر جسمی و روحی بسیار ضربه دیدند. چند تن از این فعالین در حال حاضر زیر معالجه پزشکان متخصص هستند. آنها همچنین تحت فشارهای روحی بوده اند،بازجو کنندگان با رفتار و سخنان تحقیر آمیز اشان به اینها،خانواده آنها و ملت آذربایجان توهین می کردند.

ممکن است به وضعیت بعضی از آنها اشاره کنید؟

آقای صالح کامرانی وکیل و مدافع حقوق بشر،بعد از تحمل بیش از ۴ ماه آزاد شدند در مدت این بازداشت تقریبا" سه هفته پی در پی زیر شکنجه های فیزیکی و روانی قرار گرفته اند. همسر ایشان بارها تهدید شده حتی در زندان اوین هم جلوی چشم ایشان بازجویی شده است

در زیر این شکنجه های پی در پی و مدت طولانی که ماهها اینها را در زندان انفرادی نگهداری شدند ایشان در حال حاضر در استراحت و زیر نظر چندین پزشک متخصص قرار دارند. قیل از دستگیری اشان هم ناراحتی قلبی داشتند که در اثر این شکنجه ها ناراحتی وی بدتر شده است.

وکیل ایشان آقای ریاحی هنوز هم موفق به مطالعه پرونده نشده با اینکه شفاها"به وی اتهاماتی زدند ولی تاکنون بصورت کتبی چیزی داده نشده است.

آقای مهندس عبداله عباسی جوان،استاد دانشگاههای تهراننیز بعد از تحمل بیش از ۴ ماه از زندان آزاد شدند که تقریبا" ۸۰ روز آن زندان انفرادی بوده است به وی اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی،ارتباط با بیگانگان زده شده است

آقای محمد نصرتی که دانشجوی دانشگاه آنکارا بودند و هنگام ورود به ایران برای ملاقات مادر بیمارشان در مرز ایران و ترکیه دستگیر شده بودند اخیرا با قرار کفالت آزاد شده است.

پنج فعال آذربایجانی که از زندان اوین آزاد شدند از همان ابتدا از سوی بازجویان به منظور گرفتن اعترافات تلويزيوني به شدت مورد شکنجه و اذيت و آزار قرار گرفته اند.

شمار دیگری از زندانیان آذربایجانی که همچنان زندانی هستند چه وضعیتی دارند؟

در حال حاضر آقای سعيد متين پور، عليرضا متین پور،جلیل غنی لو، بهروز صفری و همسر وی خانم ليلا حیدری در زندان اوین در وضعیت نگران کننده ای بسر می برند. در اين ميان نگران کننده تر از همه وضعيت سعید متین پور است. علیرغم سپری شدن بیش از هفت ماه از بازداشت آنها تا به حال به طور مشخص اطلاعي از اتهامی به ایشان هنوز داده نشده است.

بعد از هفت ماه که همسرشان با وی ملاقات کردند وضعیت جسمانی او را بسیار ضعیف و وخیم گزارش دادند.

به گفته زندانیانی که از اوین آزاد شدند آقای سعید متین پور بیش از همه اینها شکنجه شده اند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed