سه ماه و یک روز حبس برای حسن عزیزاده هویت طلب آذربایجانی

لینک خبر - یکشنبه، ۲۳ دی ۱۳۸۶

ساوالان سسی: حسن عزیزاده ستواندوم نیروی انتظامی از سوی شعبه اول دادگاه نظامی ارومیه به اتهام فعالیت و تبلیغ به نفع گروه پان ترکیست و تجزیه طللبی به سه ماه و یک روز حبس و بدلیل استفاده از ماهواره به پانصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

خاطر نشان می شود که آقای عزیزاده از روی فعالیتهای هویت طلبی در اردیبهشت ماه سال جاری توسط ماموران اطلاعاتی در شهرستان ماکو بازداشت و و از سوی کمیسیون بدوی ناجا آذربایجان غربی، با اخراج از خدمت مواجه شده بود .
ماموران اطلاعاتی با اعمال شکنجه های چند روزه عزیزاده را تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داده و سعی در گرفتن اعترافات دروغ کرده بودند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed