تهديد عباس لساني به تبعيد به زندان هاي جنوب

چهار‌شنبه ۳ بهمن ۱٣٨۶ - ۲۳ ژانويه ۲۰۰٨

حق:عباس لساني زنداني سياسي آذربايجان كه هم اكنون در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان اهر مي باشد از طرف مسئولان زندان و دستگاه امنيتي تحت فشار قرارگرفته است.

يكي از نزديكان عباس لساني در تماس با خبرنگار وبلاگ حق ضمن اشاره به شرايط سخت زندان اهر گفت:كماكان از دادن مرخصي به لساني خودداري مي شود و به درخواست مرخصي وي نه تنها پاسخ مثبت داده نشده است بلكه حتي لساني تهديد به تبعيد به زندانهاي جنوب كشور شده است.

عباس لساني خرداد ماه 85 توسط 30 نفر از نيروهاي اداره اطلاعات و انتظامي شهر اردبيل در منزل خود، دستگير و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبيل گرديد.

وي پس از چندين ماه به اتهام هدايت و رهبري اعتراضات خرداد ماه شهر اردبيل و برهم زدن نظم عمومي و اقدام عليه امنيت ملي به 18 ماه حبس تعزيري و 50ضربه شلاق محكوم شد.

لساني سال گذشته در اعتراض به وضعيت زندان اردبيل، به مدت حدود 30 روز دست به اعتصاب غذا زد كه با درخواستهاي مكرر فعالين حركت ملي آذربايجان و پس از ملاقات حضوري تعدادی از آنها در زندان اردبيل ،لساني به اعتصاب غذاي خود پايان داد.

انتظار مي رفت پس از پايان دوران محكوميت 18 ماهه،لساني از زندان آزاد گردد، وليكن در يك اقدام غيرقانوني وي روز دوشنبه دهم دی ماه جهت سپري نمودن محكومت يك ساله به زندان اهر منتقل گرديد.اين در حاليست كه راي دادگاه انقلاب شهر كليبر مورد اعتراض عباس لساني و وكيل وي محمدرضا فقيهي قرار گرفته است واين حكم به تاييد نهايي نرسيده است.

بنا به گفته نزديكان آقاي لساني، پس از پايان يافتن دوره حبس 18 ماهه، حكم 50 ضربه شلاق به دليل اعتراض لسانی و همچنين خودداري و سرپيچي سربازان وظيفه زندان مركزي اردبيل به اجرا درنيامده و در حال حاظر بيم برخورد شديد با اين سربازان نگراني هايي را موجب شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed