فیلتر شدن چند سایت آذربایجانی

يکشنبه ۷ بهمن ۱٣٨۶ - ۲۷ ژانويه ۲۰۰٨

از روز شنبه ۶ بهمن ۱٣٨۶ - ۲۶ ژانويه ۲۰۰٨ در ادامه سیاست فیلترینگ جمهوری اسلامی ایران چند وب سایت آذربایجانی از جمله ساوالان سسی ، حق ، اورمو نیوز، ایملر و آزاد تبریز فیلتر شده است و امکان دسترسی به آنها در داخل ایران وجود ندارد.

وب سایت های ساوالان سسی،اورمو نیوز و حق،در راستاي انعکاس اخبار زندانیان سیاسی و پوشش خبری موارد نقض حقوق بشر در آذربایجان - ایملر در خصوص ادبیات آذربایجان و آزاد تبریز نیز در زمینه خبری فعال هستند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed