بیانیه سازمان عفو بین الملل در خصوص بازداشت دهها ترکمن در ایران

اقدام عاجل - خطر شکنجه

ایران جمیشد ارازپور٬ از اتنیک تورکمن - گوموش تپه

حاج امان خدیور از اتنیک تورکمن - چاپاقلی، گلستان

۳۰۰ - ۲۰۰ نفر دیگر


ترجمه: ساوالان سسی


دو شخص نامبرده فوق٬ در هفته اول ژنوایه در جریان نا آرامیهای ایجاد شده بخاطر کشته شدن یک ماهگیر تورکمن و یا بعد از نا آرامیها بوسیله نیروهای امنیتی دستگیر شدند. گمان می رود آنها بوسیله نیروهای وزرات اطلاعات ایران از شهر گرگان مر کز ایالت شما ل- شرقی استان گلستان در زندان بویه به صورت مخفی نگهداری میشوند. آنها در خطر شکنجه قرار دارند.

در ۲۸ دسامبر، ماهیگیر ۱۸ ساله ترکمن، حسام الدین خدیور بوسیله ماموران امنیت دریایی کشته شد. او بدون مجوز در دریای خزر حوالی بندر تورکمن ماهگیری می کرد. سه ماهگیر دیگر که در صید غیر مجاز شرکت داشتند دستگیر شدند.

محل دستگیری جمیشد ارازپور معلوم نیست. حاج امان خدیور، بردار بزرگتر شخص جانباخته به هنگام اشتراک در مراسم سوگواری و عزاداری برادرش در بیرون از منزل در چاپاقلی دستگیر شد. گفته میشود هر دو آنها و عده دیگری که در جریان اعتراض به کشته شدن حسام الدین خدیور بازداشت شدند٬ به هنگام انتقال از بندر تورکمن به زندان گرگان در داخل یک مینی بوس توسط سه مامور امینتی شکنجه شده اند. گفته می شود به دنبال دستگیریهای زندان بویه در گر گان به حدی پر شده بود که بازداشت شدگان دستبند زده مجبور شدند٬ قبل از آنکه به سلولها فرستاده شوند٬ ساعتها در حیاط زندان و در هوای بسیار سرد سرپا بایستند.

گفته می شود که یک گروه حقوق بشری تورکمن وضعیت دستگیر شدگان را به مقامات رسانده و آن را پیگیری می کنند.

در ۳۰ دسامبر جعمیتی از روستاهای ماهیگیران تورکمن شامل چاپاقلی و خوجا نفس برای به دست آوردن اطلاعات و اعتراض به کشتن ماهیگیر به یک پاسگاه انتظامی در نزدیک چاپاقلی رفتند. تعدادی همچنین سعی کردند به مسئول امنیت بندر تورکمن (فرمانداری) شکایت بدهند ولی آنها را باز گرداندند. ادامه اعتراضات موجب شکسته شدن پنجره ها و آتش گرفتن ماشینهای نزدیک اداره های دولتی نیروهای امنیتی دریایی شد. اعتراضات تا ششم ژانویه یعنی زمانی که نیروهای کمکی در منطقه مستقر شدند ادامه یافت. گفته می شود که تعداد زیادی از تورکمن ها مجروح و ۳۰۰ - ۲۰۰ نفر از روستاهای منطقه، شامل حداقل دونفر از گوموش تپه (گومیشان در فارسی) ۲۰ نفر از چاپاقلی و ۷۵ نفر از بندر تورکمن دستگیر شدند. بازداشت کنندگان هیچ دلیلی برای دستگیری آنها ارائه نداده اند و از وضعیت آنها نیز اطلاعاتی نمی دهند. محل نگهداری محبوسین به خانواده های آنها اعلام نگشته و همچنین اجازه تماس نیز داده نشده است. طبق گزارشات دسته هایی از تورکمن ها - شاید صدها تن نباشد- به زهدان در استان سیستان و بلوچستان منتقل شده اند تا احتمالاً خانواده هایشان برای اطلاع از وضعیت آنها دچار مشکل بشوند. گزارش می گوید که این افراد در نیمه شب دستگیر و با آنچه که بر تن داشتند به بازداشتگاه منتقل شده و پس از دادن لباس آنها را از منطقه انتقال داده اند.

اطلاعات زمینه

تورکمن ها در ایران جمعیتی حدود ۲/۲ میلیون (نه بیشتر از ۳٪ جمعیت) دارند و به زبان تورکی حرف می زنند. آنها مسلمان سنی هستند و در شمال و شمال شرق کشو زندگی می کنند. آنها امکان تحصیل و استفاده از خدمات اجتماعی با زبان مادری خودشان را ندارند. هر چند تعداد کمی ازروزنامه ها مجازند به زبان تورکمنی انتشار یابند . بخاطر سیاستهای تبعیض آمیز در گزینشها تورکمن ها نمی توانند حتی در ادارات دولتی محلی مو فقعیت بالایی کسب کنند.

بر اساس منابع تورکمن حداقل دو ماهیگیر دیگر در دو سال گذشته و در منطقه ای که فقیر بوده و نرخ بیکاری بالای ۴۰٪ دارند کشته شده اند. دولت صید ماهی توسط صیادان بومب را متوقف کرده است.

نماینده بندر تورکمن در مجلس٬ که خود تورکمن است٬ در مورد کشته شدن حسام الدین خدیور و دستگیری تعدادی از جمعیتی که او نماینده شان است در مجلس اعتراض کرده است. در یکی از اظهاراتش او گفته است که کسی نمی تواند به روستایی های فقیر بگوید که در گرسنگی زندگی کنند .

پیشنهاد: لطفاً هرچه سریعتر تقا ضایی به زبان فارسی، انگلیسی، تورکمنی یا به زبان خودتان بفرستید

- اظهار نگرانی در مورد گزارشات بازداشت بدون حکم بیش از ۳۰۰ تورکمن شامل جمیشد ارازپور، حاج امان خدیور بدنبال کشته شدن حسام الدین خدیور
- از مقامات بخواهید که در مورد عدم شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان اطمینان بدهند.- از مقامات بخواهید که همه بازداشت شدگان بلافاصله با ضمانت آزاد شوند و اینکه بطور منظم با خانواده شان تماس داشته وکیلی را که می خواهند انتخاب کنند و در صورت نیاز به مداوای پزشکی برایشان فراهم شود.
- تعهد مقامات در مقابل معاهده های حقوق بشر بین المللی را به آنها یادآوری کنید٬ که بازداشت شدگان را با جرایم شناخته شده متهم کرده٬ در اسرع وقت و منصفانه محاکمه نموده و یا آزاد کنند.

مراجعه به :

ریس قوه قضایه

آیت اله محمود هاشمی شاهرودی

قوه قضایه ، سا ختمان قوه قضایه ، میدان پا نزده خرداد ، تهران ، ایران

Info@dadgostary_tehran.ir email

در محل موضوع بنویسد : آیت اله شاهردوی

سلام : جناب آقای

وزرات اطلاعات

وزرات اطلاعات خیابان نگارستان – دوم خیابان پاسداران ، تهران ، ایران

کپی بر رهبر :

رهبر جمهور اسلامی
جناب آقای آیت اله سید علی خامنی – دفتر مقام رهبری

خیابان جمهوری اسلامی ، خیابان شهید کشور دولت ، تهران ، ایران

استاندار استان گلستان

استانداری گلستان

گرگان –ایران

Email: via website:
http://www.golestanstate.ir/layers.aspx?quiz=contact

نام خود را در بالا و پیام تان را در زیر آن بگذارید

وبرای ارسال کلید خاکستری را کیلک کنید

کپی به سفیران دپیلمات ایران در کشور خودتان

لطفاً مراجعات را بلا فاصه ارسال کنید اگر دیر تر از 6 مارس دبیر خانه بین المللی یا شعبه منطقه چک کنید .


Download Reports: HTML PDF

http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE13/016/2008

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed