آزادی سه فعال زنجانی از زندان اوین

چهارشنبه ٨ اسفند ۱٣٨۶ - ۲۷ فوريه ۲۰۰٨

ساوالان سسی : ”سعید متین پور “ فعال حقوق بشر و روزنامه نگار، "جلیل غنی لو" و علیرضا متین پور از فعالین فرهنگی آذربایجانی که از ماهها پیش بازداشت شده بودند، امروز ۸ اسفند با قرار وثیقه به ترتیب ۵۰۰ - ۸۰ و ۱۰۰میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شدند.


سعید متین پور از تاریخ ۴ خرداد - جلیل غنی لو ۵ خرداد و علیرضا متین پور نیز ۶ شهریور توسط نیروهای امنیتی در زنجان دستگیر و به زندان اوین انتقال داده شده بودند.

این سه نفر بیش از نصف مدت حبس را در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین که زیر نظر اداره اطلاعات اداره می شود در حبس بودند. همچنین در تمام طول این مدت اجازه تماس با وکیل به آنها داده نشد.

از طرفی دیگر طبق اخبار رسیده قرار بازداشت بهروز صفری و همسر وی خانم لیلا حیدری نیز به قرار وثیقه معادل ۱۲۰ و۸۰ میلیون تومانی تبدیل شده است. مسئولین قضایی از خانواده آنها خواسته اند تا وثیقه مورد نظر را به دادگاه ارائه دهند.
 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed