در آستانه روز جهانی زبان مادری: نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل به دبیرکل یونسکو در ایران

اویرنجی نیوز: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل طی نامه ای به دکتر سعید آبادی دبیرکل کمسیون ملی یونسکو در ایران به بی توجهی این کمیسیون، دولت و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در گرامیداشت روز جهانی زبان مادری علیرغم رای مثبت ایران به نامیدن روز دوم اسفند بعنوان روز زبان مادری اعتراض نمود.

در این نامه انجمن اسلامی دانشجویان اردبیل خواهان توجه بیشتر دبیرکل یونسکو به مصوبه های این سازمان در ایران نمود. در قسمتی از این نامه آمده است:

با توجه به اینکه ایران نیز در سی امین نشست عمومی یونسکو در سال 1999 به نامگذاری روز 21 فوریه بعنوان روز جهانی زبان مادری رای مثبت داده است، ولی با گذشت 9 سال از اعلام روز جهانی زبان مادری هیچ گونه اقدامی نه از سوی کمیسیون، صدا و سیما و حتی دولت ایران برای گرامیداشت این روز صورت نگرفته و حتی روز جهانی زبان مادری در تقویم نیز درج نگردیده است!

در قسمت دیگری از این نامه آمده است: چرا تاکنون هیچ برنامه ای برای گرامیداشت این روز و حتی اطلاع رسانی عمومی از طریق صدا و سیما که خود را رسانه ملی عنوان نموده در مورد روزجهانی زبان مادری صورت نگرفته است؟

در پایان این نامه خطاب به کمسیون ملی یونسکو آمده است: چرا کمیسیون ملی یونسکو فقط در جهت ترفیع زبان فارسی تلاش می نماید؟ چرا شورای عالی کمسیون ملی یونسکو جهت درج روز جهانی زبان مادری در تقویم سالیانه و اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما نسبت به وجود چنین روزی اقدام نمی نماید؟

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed