روزه اعتراض دهها تن از دانش آموزان و دانشجویان تبریزی همزمان با روز جهانی زبان مادری

چهارشنبه ۱ اسفند ۱٣٨۶ - ۲۰ فوريه ۲۰۰٨

اولین حق طبیعی بشریت در طول تاریخ، حق نوشتن و خواندن به زبان مادری هر فرد محسوب می شود. این حق را برای اولین بار « مادر » هر شخص به او اعطاء می کند.

انسانی که از این حق خدادادی خویش محروم بماند دچار ناراحتی های روانی گردیده و به بیماری تعارض شخصیت مبتلا می شود. از دیگر طرف در صورت فقدان شعور ملی (مادری) در جوامع گوناگون، مدنیت و فرهنگهای مختلف در طول زمان در مناطق و قاره ها، پدید نمی آید.

بدین ترتیب در جهت رفع تبعیض و بی عدالتی در حق زبان مادری هر قوم و ملت، سازمان حقوق بشر جهانی و اصول مندرج در یونسکو و بیانیه جهانی زبانی بارسلون و مواد قید شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، صریحا حق تحصیل به زبان مادری هر انسان به جد اعلام شده است.

در کشور ما نیز در اصل 15 قانون اساسی این حق به تمامی مردمان ساکن در این سرزمین داده شده، اما بعد از 29 سال از انقلاب اسلامی این مورد هنوز اعطاء نگردیده است و ملتهای متشکل خصوصا اکثریت عظیم تورک های آذربایجان از تحصیل به زبان مادری (ملی) خویش محروم هستند.

لذا ما دانش آموزان دبیرستانها و دانشجویان دانشگاههای شهر تبریز برای رسیدن به این حق طبیعی و قانونی خویش روز دوم اسفند 1386 ( 21 فئوریه سال 2008) برابر روز جهانی زبان مادری به روزۀ اعتراض دست خواهیم زد .

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed