عسگر اکبر زاده فعال دانشجویی آذربایجانی جهت گذراندن دوران محکومیت، خود را به زندان اردبیل معرفی کرد

شنبه ۴ اسفند ۱٣٨۶ - ۲٣ فوريه ۲۰۰٨

ساوالان سسی : عسگر اکبرزاده، فعال دانشجویی آذربایجانی امروز شنبه ۴ اسفند جهت گذراندن دوران محکومیت، خود را به زندان اردبیل معرفی کرد.این فعال هویت طلب با احتساب ایام بازداشت قبلی قرار است ۵۶ روز را در زندان اردبیل سپری کند.

دادگاه انقلاب اردبیل عسگر اکبرزاده را به اتهام تبلیغ علیه نظام (پخش اعلامیه) وسیله نشر ارگان بدون اسم در ارتباط با اعتراضات ۱ مهر ۸۵ آذربایجان محاکمه و به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود .

اکبرزاده، دانشجوی شیمی دانشگاه پیام نور اردبیل می باشد که مهر ماه ۸۵ به اتهام تبلیغ علیه نظام (پخش اعلامیه) بازداشت شده،و مدت دو ماه در بازداشت موقت بودند.

لاذم بذکر است وی در جریان تظاهرات مردم اردبیل در خرداد 85 نیز توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و به پرداخت ۶۰۰۰۰۰ تومان محکوم شده بود.

سازمان عفو بین الملل ۲ بیانیه جداگانه در خصوص این هویت طلب آذربایجانی صادر کرده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed