مراسم بزرگداشت روز زبان مادری در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

سهند سسي -يکشنبه ۵ اسفند ۱٣٨۶ - ۲۴ فوريه ۲۰۰٨

امروز 5 اسفند ماه مراسم گرامیداشت روز زبان مادری در دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار شد.

در این مراسم که به صورت اعتراضی بود ، دانشجویان با تجمع در مقابل ساختمانهای آموزشی این دانشگاه و با در دست داشتن پلاکاردهایی روز جهانی زبان مادری را گرامی داشته وحقوق حقه ملت تورک آذربایجان را مبنی بر حق برخورداری از آموزش به زبان مادری واجرایی شدن اصول 15 و 19 قانون اساسی را خواستار شدند.

تجمع دانشجویان از ساعت 13 با هدیه دادن گل و نمایش پلاکاردها آغاز شد که در آن شعارهای:

آنا دیلینده مدرسه ،اولمالیدیر هر کسه
زنده باد زبان مادری ،یاشاسین آنا دیلیم
آموزش به زبان مادری ،حق اولیه هر انسان
آذربایجان اویاقدی ،اوز دیلینه دایاقدی
برخورداری از حقوق ملی و فرهنگی یکسان ،شرط اولیه اتحاد ملی
اجرای اصول 15 و 19 قانون اساسی
...
به چشم می خورد و با سکوت اعتراض آمیزی همراه شد.

در ابتدای این مراسم حراست دانشگاه و امورفرهنگی شروع به فیلمبرداری از مراسم نمود که با اعتراض شدید دانشجویان ،این کار متوقف شد. دانشجویان تورک این دانشگاه با شور خاصی در این مراسم شرکت نموده بودند .

مراسم دانشجویان با سخنرانی تنی چند از دانشجویان و قرائت پیام دبیر کل یونسکو در مورد 21 فوریه، روز جهانی زبان مادری در ساعت 13.30 به اتمام رسید.

عکس هایی از این مراسم:

http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/DSC00020.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/Picture102.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/20080224227.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/DSC00019.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/DSC00011.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/DSC00025.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/DSC00014.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/DSC00064.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/DSC00016.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/DSC00066.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/DSC00070.jpg

ادامه عکس ها:

http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/Picture100.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/Picture099.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/Picture088.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/Picture059.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/Picture010.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/DSC00111.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/DSC00072.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/DSC00071.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/DSC00068.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2007-12/1289975/DSC00090.jpg

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed