بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تبریز به مناسبت روز جهانی زبان مادری

حقيقتي كه در جهان امروز تمامي انديشمندان آزادانديش بر آن درباره هويت انسان متفق القول اند، اين است كه هويت جمعي انسان و موجوديت بين المللي هر ملتي بر اساس زبان آن ملت تعيين و تعريف مي شود. و نيز از نظر تمامي روان شناسان، رشد فردي و شكوفايي توانايي هاي بالقوه انسان در گرو وجود خود آگاهي در افراد بشري بر اساس هويت زباني و برخورداري از امكان تحصيل به زبان مادري است.

اهميت اين شاخصه هويت، تمامي سازمان هاي بين المللي حقوق بشر و واضعان قوانين در كشورها را وادار به وضع قوانين و دفاع از حقوق زباني ملت ها مي نمايد. اصول مترقي اما ناكافي 15 و 19 در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره ايست به حقوق هويت هاي زباني مليت های غير فارس كه گفتمان جديدي را به عنوان خواسته هاي اين مليت ها مطرح كرده است.

تمامي دلايل علمي حقوقي مذكور و تلاش هاي تاريخي ملت هاي مختلف جهان در جهت صيانت زبان مادري خود، موجب گرديد تا 21 فوريه -2 اسفند- از سوي سازمان علمي فرهنگي ملل متحد (يونسكو) به عنوان روز جهاني زبان مادري اعلام گرديد.

گراميداشت اين روز و با احترام به همه كسانيكه در راه حفظ زبان مادري خود دچار رنج وسختي شده اند، انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده فني بر اين باور است كه تحقق شعارهايي چون اتحاد ملي، نه در گرو تبليغات در جهت يكسان سازي فرهنگي بلكه در سايه تامين حقوق انساني تمامي مردم است و به عنوان بخشي از جامعه دانشجويان آذربايجان، برآورده شدن مطالبات زير را از ضروريات احقاق حقوق مردم آذربايجان مي دانيم:

برقراري امكان تحصيل به زبان مادري در مدارس به و‍يژه در مقطع ابتدايي؛ چرا كه از ملزومات حفظ يك زبان آموزش اصولي آن به كودكان است.

ايجاد امكان تحصيل به زبان توركي در مقاطع مختلف دانشگاهي و تاسيس نهاد هاي آكادميك در جهت تحقيق و مطالعه درباره زبان وادبيات توركي آذربايجاني.

اقدام صداوسيما درجهت تاسيس شبكه هاي سراسري راديو وتلويزيوني به زبان توركي آذربايجاني.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed