اخبار جدید از ارومیه

اورمونيوز( روز جهانی زبان مادری - دوم اسفند ۱۳۸۶- ساعت ۱۹:۳۰):

- حدود ۲۰۰ نفر از نيرو هاي ضد شورش مجهز به سپر و باتوم و ماسك ضد گاز در كوچه مخابرات اروميه (موازی با خیابان خیام و محل تجمع جوانان شهر) مستقر هستند.

جمع كثيری از نيرو های ضد شورش در داخل حياط اداره آموزش و پرورش به صورت آماده باش حضور داشته و اين ساختمان را در محاصره خود دارند.

- خيابان عطائي و پل عطائي مملو از مامورين لباس شخصي ميباشد.

- خودروهاي نيروي ضد شورش و اتوباس هاي پليس براي نگه داري دستگير شدگان احتمالي در پاركينگ هتل رضا آماده نگه داشته شده اند.

- تعداد زيادي از بسيجيان در داخل مسجد اعظم مستقر هستند٬ و در مسجد نيز بر روی عموم بسته است.

- نيروهاي لباس شخصي در خيابان امام و چهارراه خيام در دسته هاي۳-۴ نفري در حال تردد و قدم زدن هستند.

- پليس يونيفرم پوش در تمام طول خيابان امام مانع از تجمع مردم و به خصوص جوانان ميشود.


- پياده روهای خيابان امام و عطائی رفته رفته مملو از جمعيت ميشوند. به طوری كه اين تجمع با روزهای پيشين فرق اساسي و چشم گيري دارد.

- حدود ۱۰دستگاه موتور ضد شورش به طور دائم در طول خابان امام تردد ميكنند.

گزارشات بعدي متعاقبا ارسال خواهد شد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed