بازداشت ۱۵ نفر به خاطر پخش اعلاميه های دعوت به تظاهرات روز جهانی زبان مادری

صدای آمريکا - 23/02/2008

بنا به گزارشهای رسيده در پی پخش گسترده اعلاميه های دعوت به شرکت در تظاهرات روز جهانی زبان مادری در آذربايجان، روز پنجشنبه در شهرهای اروميه، نقده و زنجان دست کم پانزده نفر بازداشت شده اند .

بنا بر اين گزارش رضا داغستانی دانشجو و روزنامه نگار آذربايجانی روز پنجشنبه در پی يورش مامورين امنيتی وزارت اطلاعات به منزلش در اروميه دستگير شده است.

اين گزارش می افزايد دست کم چهار نفر در اروميه به دليل پخش اعلاميه های دعوت به شرکت در تظاهرات توسط نيروهای امنيتی دستگير شده اند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed