طومار ارسالی به دبیرکل یونسکو در سالروز روز جهانی زبان مادری

متن فارسی - ترجمه: اویرنجی

به یونسکو:

قابل توجه دبیرکل یونسکو - جناب آقای کویچیرو ماتسورا

احتراما به اطلاع میرساند که از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران اقدامات سیستماتیکی برای توقیف زبان تورکی آذربایجانی و تحمیل زبان فارسی در جریان میباشد .

در اغلب جوامع، زبانهای نوشتاری و گفتاری رایج در آن کشورها از ارزش یکسانی برخوردار میباشند و در چنین جوامعی، روز جهانی زبان مادری (21 فوریه) روز بزرگداشت (زبانهای رایج در این کشورها) و شادی به حساب میآید ولی در ایران با 35 ملیون تورک آذربایجانی چنین وضعیتی وجود ندارد.

از سال 1925، حکومتهای ایران استفاده از زبان تورکی آذربایجانی را در سیستم آموزشی ایران یعنی جایی که ملیونها کودکی که والدین آذربایجانی دارند ممنوع کرده و حتی یک مدرسه وجود ندارد تا این کودکان زبان مادری خود را فرا گیرند. از طرف دیگر زبان فارسی بعنوان تنها زبان مورد حمایت حکومت ایران با زور و اجبار به آنها تحمیل میشود.

در حال حاظر علاوه بر استانهای آذربایجان، در سایر مناطق ایران شامل استانهای زنجان، همدان، مرکزی، شمال خراسان و شهرهای اراک و ساوه زبان غالب و اکثر مردم تورکی آذربایجانی میباشد. همچنین تورکهای قشقایی در استان فارس واقع در مرکز ایران به این زبان تکلم میکنند. تمامی این مردمان تحت حکومت ایران از گذراندن حتی یک واحد درسی در مدارس از دوره ابتدایی تا دبیرستان محرومند.

هرساله در جهت بزرگداشت روز جهانی زبان مادری، مردم تورک آذربایجان سعی در برگزاری جشن را داشته ولی همواره با بی مهری و انکار حقوق خود از طرف حکومت مواجه میشوند. رژیم جمهوری اسلامی ایران فعالین فرهنگی و زبانی آذربایجان را بازداشت و روانه زندان کرده و با کسانی که سعی در احقاق حقوق اولیه و اساسی و انسانی ما دارند برخورد میکند. روزنامه نگاران و نویسندگان به زبان تورکی آذربایجانی توسط پلیس مخفی، مامورین وزارت اطلاعات رژیم ایران، مورد شکنجه و آزار قرار میگیرند. آنها همواره تحت آزار و اذیت این مامورین قرار داشته و برچسبهایی چون "پان ترک" یا "جدایی طلب" به آنها چسبانده میشود.

فرهنگ، محصول تلاش یک ملت در طول تاریخ و زبان، بخش جدایی ناپذیر هر فرهنگی میباشد. بنابراین، فرهنگ هر ملتی حامل تمام ارزشهایی است که آن ملت جهت درک پیشینیان خود و به دست آوردن جایگاه جهانی خود به آن نیازمند میباشد. با ایجاد محدودیت و مشکل تراشی برای افراد یک ملت که در صدد فراگیری زبان مادری خود میباشند، نه تنها یک زبان در معرض نابودی قرار میگیرد بلکه همراه با آن فرهنگ، تاریخ، میراث و اقتصاد آن ملت نیز از بین میرود.

ما خواهان توجه جدی شما به این امر خطیر میباشیم که در ایران فرهنگ و زبان بیش از 30 میلیون آذربایجانی در معرض خطر میباشد. از طرف آذربایجانیهای ایران، ما خواهان موضع گیری شما در جهت حمایت از حق فرگیری زبان مادری خود میباشیم.

با احترم

http://www.petitiononline.com/anadil/

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed