بیانیه کانون نشریات دانشجویی آذربایجان درمورد بازداشت غیر قانونی رضا داغستانی مدیر مسئول نشریه دانشجویی چنلی بئل

زمانیکه سخن از زبان مادری است دنیایی از ماهنی، لالایی و گلستانی از اندیشه و احساس فراروی فرد گشوده می شود. زبان به مانند مادر آفریننده است. انسان، احساس و اندیشه در آن متولد می شود و لبریز می گردد. زبان مادر لطیف ترین و زیباترین آفریده و خلاق ترین آفریننده است. از این زبان مرموز و شگفت آور انسانی و ملتی متولد می شود و با مرگ انسان هرگز نمی میرد. مرگ زبان مادری مرگ ملتی و به اسارت کشیده شدن انسانهایی است که رنگی از آن ملت بر روح و پیکر خود دارند.
انسانهای به اسارت کشیده شده بی هیچ مبدائی در فضایی بی انتها و مصنوع به هر ریسمان نجاتی می آویزند و خود را در لجنزار استعماگران می آفرینند.

مرگ زبان و اسارت انسان تصویری از واقعیتی دردناک است که فرهیختگان بشری را در سال 2008 بر آن داشت تا با نامیدن این سال به نام زبان های در حال نابودی از آن پیشگیری نمایند. در این روز جوانان آذربایجانی که تنها جرمشان می تواند درخواست مدنی و صلح جویانه زبان مادریشان باشد بر خلاف روند خرد جهانی به زندان افکنده شدند. رضا داغستانی روزنامه نگار و فعال فرهنگی-مدنی و عضو کانون نشریات دانشجویی آذربایجان نیز بی هیچ جرمی با هجوم نیروهای امنیتی به منزلش در روز زبان مادری دستگیر شد. هم اکنون بیش از یک هفته از دستگیری داغستانی مدیر مسئول نشریه چنلی بئل می گذرد و او همچنان همانند زبان مادریش دربند زندان است. کانون نشریات دانشجویی آذربایجان به نمایندگی از نشریات و نویسندگان آذربایجانی آزادی وی، تمام دستگیرشدگان روز زبان مادری و زبان مادریش را خواستار است و بر عزم جدی خود و تمام نشریات دانشجویی بر احقاق حقوق زبانی خود در فضای مدنی تاکید می ورزد. ما می دانیم که اسارت سرنوشت داغستانی ها نیست همچنانکه زبان مادری او نیز بزرگتز از زندانها و قدرتمندتر از زندانبانان است. این هردو محکوم به آزادی هستند و آنرا زندگی خواهند کرد!!!!!!!!!!!

کانون نشریات دانشجویی آذربایجان
11/12/1386

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed