علی عباسی فعال حرکت ملی آذربایجان در اردبیل، محکوم به ۱۱ سال زندان شد.

پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱٣٨۶ - ۶ مارس ۲۰۰٨

ساوالان سسی: ۱۵بهمن ۸۶ محاکمه آقای علی عباسی در شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل برياست قاضی حسن زاده برگزار شده، و قاضی دادگاه با اتهاماتی مانند جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی، وی را به۱۱ سال زندان محکوم کرده است.

برادر نامبرده‌ با اعلام این خبر به" ساوالان سسی" گفت: سفر یکبار وی به جمهوری آذربایجان از مواردی است که او را با این اتهامات روبرو ساخته است

عباسی که هم اکنون در بند ۷ زندان مرکزی اردبیل بسر می برد روز ۲۲ مهر ماه در حالیکه با ماشین خود از شهر اردبیل به شهرستان گرمی می رفته به طرزی غیر معمول دستگیر و مدت ۳۸ روز را در اداره اطلاعات اردبیل تحت شدید ترین شکنجه ها قرار گرفته است. بطوریکه ماموران اطلاعاتی با اعمال شکنجه های چند روزه او را تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داده و اقدام به گرفتن اعترافات دروغ کرده اند.

با محکوميت ۱۱ سال زندان برای علی عباسی، سرکوب حرکت ملی آذربایجان در ايران شدت يافت.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed