فرا خوان برای تجمع اعتراضی برای آزادی زندانیان سیاسی آذربایجان در مقابل در مقابل بخش جهانی بی بی سی در لندن

مردم مبارز آذربایجان !

در ماههای اخیر ما شاهد موج تازه ای از دستگیریها و محاکمه های جنایتکارانه جمهوری اسلامی در آذربایجان هستیم

اشغالگران سرکوبگربرای سرکوب وممانعت از رشد و گسترش مبارزات ملی و برابری طلبانه آذربایجان، تهاجمات تازه ای را مجددا علیه روشنفکران و فعالین سیاسی ترک آغاز کرده اند. زندانیان سیاسی آذربایجان با توهین، شلاق، شکنجه، تبعید، حبس های چندین ساله و طولانی واعدام روبرو هستند و در صورت آزادی، وثیقه های بسیار سنگین پرداخت می کنند.

اکنون جان عباس لسانی و بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر در خطر قرار گرفته است. ما برای آزادی و دفاع اززندانیان سیاسی آذربایجان واعتراض علیه دولت اسلامی ایران تظاهراتی را در مقابل بخش جهانی بی بی سی در لندن سازمان دادیم و از همه انسانهای آزاده و مدافع حقوق بشر دعوت میکنیم، در این حرکت اعتراضی شرکت کنند.

زمان:

یکشنبه

23/ 03 / 2008

از ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر

مکان:

BBC World Service
Bush House
Aldwych,
London WC2B 4PH

نزدیکترین آندرگراند:

Holborn و Covent Garden

اتوبوس:
13, 6, 15, 23, 11, 521, …….

تلفن تماس:

07956686785

E-mail: picket@london.com

South Azerbaijanis’ Association- UK

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed