احضار یاشار حکاک پور٬ داود عظیم زاده و حامد یگانه پور، فعالین هویت طلب ترک به دادگاه انقلاب مراغه

سه‌شنبه ۲٨ اسفند ۱٣٨۶ - ۱٨ مارس ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: دادسرای عمومی وانقلاب مراغه یاشار حکاک پور٬ داود عظیم زاده و حامد یگانه پور را جهت تکمیل پرونده ورفع نقص پرونده اعتراضات مردمی علیه روزنامه ایران در سال ۸۵ به این دادسرا احضار نمود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر بازپرس شعبه یک دادسرای عمومی وانقلاب مراغه قاضی سهراب غیوری که از۲۱مرداد ۸۵ مسئولیت رفع نقص پرونده یاشار حکاک پور٬داود عظیم زاده و حامد یگانه پور را که در جریان اعتراضات مردمی بر علیه روزنامه ایران در شهر مراغه در خردادماه ۸۵ دستگیر و به قید وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شده بودند را برعهده دارد پس از گذشت ۱۹ ماه اقدام به احضار این فعالین ترک در مراغه نموده است.
حکاک پور٬ عظیم زاده ویگانه پور باید راس ساعت یک بعد از ظهر روز ۲۹ اسفند در شعبه یک باز پرسی دادسرای انقلاب مراغه حضور یابند.
پیش از این دادگاه انقلاب مراغه در جلسه مورخه ۱۵ مرداد ۱۳۸۵ ضمن استماع دفاعیات متهمین و وکیل آنان سید محمد رضا فقیهی ٬پرونده مذکور را فاقد مدارک وشواهد تشخیص داد وپرونده مذکور را جهت رفع نقص و وتکمیل تحقیقات به دادسرای مراغه ارجاع نمود و از آن زمان تا کنون پیگیریهای متهمین وخانواده و وکیل این متهمین هیچ تغییری در روند پرونده نداده است.
لازم به ذکر است یاشار حکاک پور فعال ترک در مراغه که در جریان اعتراضات مردمی بر علیه روزنامه ایران در مراغه دستگیر شده بود وبه قید وثیقه آزاد است و هم اکنون در دوره خدمت سربازی به سر می برد در طی دو ماه گذشته دو بار به پادگانهای شهرهای منجیل وکرمان تبعید شده است.

حکاک پور تنها فرزند ذکور خانواده است و طبق آئین نامه های داخلی ارتش می بایست در نزدیک ترین مرکز نیروی زمینی خدمت سربازی را پشت سر می گذاشت اما علیرغم این امر وی پس از ۵ ماه خدمت در مراغه بدون هیچ درخواست و موردی اطلاع یافت که معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی سرتیپ شهیدی امریه انتقال وی را به لشکر ۱۶ زرهی قزوین وپادگان منجیل صادر نموده است. حکاک پور پس از سپری کردن دو ماه در پادگان منجیل اطلاع یافته است که معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی سرتیپ شهیدی وی را دوباره از منجیل به پادگان آموزشی کرمان منتقل نموده است.

http://www.autnews.info/archives/1386,12,0008408

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed