در دفاع از زندانيان سياسي آذربايجاني،تظاهرات اعتراض آمیزی در برابر سفارت ایران در استکهلم برگزار خواهد شد

برای دفاع از حقوق مدنی وانسانی زندانیان سیاسی آذربایجان جنوبی ، تظاهرات اعتراض آمیزی در برابر سفارت ایران برگزار خواهد شد هیچ آذربایجانی حق نظاره گر بودن نداردهمه ما اگر می توانیم باید به این حرکت اعتراض آمیز بپیوندیم توانمندی ما در اتحاد ماست

وعده دیدار ما در بیست و یکم مارس بین ساعت دوازده الی چهارده در برابر سفارت ایران

تشکیلات زیر برگزار کنندگان این تظاهرات می باشند

Azadtribun

Ulduz

Qarabağ

22 May Təbriz

Prometey

Azərbaycan Federasyonu İsvec

آدرس سفارت ایران در استکهلم

Elfviksvägen

Västra Yttringegård

LIDINGÖ

برای اطلاعات بیشتر با افراد زیر تماس بگیرید

https://webmail-srv1.servage.net/squirrelmail/images/blank.png 0703731535 Əli Mollazadə

https://webmail-srv1.servage.net/squirrelmail/images/blank.png 0739960943 Babək Azəri

asadsadiq@hotmail.com 0737775464 Əsəd Təbrizli

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed