تصاویری از تجمع کنندگان آذربایجانی در دفاع از زندانيان سياسي آذربایجان، در شهر کلن آلمان

با هدف دفاع از حقوق مدنی و انسانی زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران روز ۲۲ مارس ۲۰۰۸تجمع اعتراض آمیزی در شهر کلن آلمان برگزار شد.

تصاویر تجمع کنندگان :
 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed